Er is de laatste tijd veel veranderd aan de manier waarop alimentatie wordt berekend. Dus aan de manier waarop rechters de alimentatie berekenen als u hen vraagt een bedrag aan kinderalimentatie vast te stellen. Was het vroeger nog zo dat iedere wijziging in het inkomen (meestal het inkomen van de ex die alimentatie moet betalen)  ertoe leidde dat het alimentatiebedrag ook veranderde, nu wordt steeds meer gewerkt met vaste bedragen in tabellen. In 2013 werd al gerekend met tabellen waarmee de behoefte per kind werd vastgesteld, verminderd met het kindgebonden budget. Ingaande 1 april 2013 kwam er een draagkrachttabel met vaste bedragen per categorie inkomen, waarbij steeds rekening wordt gehouden met het draagkrachtloos inkomen, dus dat deel van het inkomen dat vrij moet blijven voor eigen uitgaven. Als de uitkomst van de tabel duidelijk onrechtvaardig is kan de rechter met een aanvaardbaarheidstoets het alimentatiebedrag bijstellen. Ingaande 1 januari 2014 geldt een nieuwe tabel voor het berekenen van de behoefte. En ingaande 1 januari 2015 zal het fiscaal voordeel, dat meegerekend werd en waardoor alimentatiebedragen hoger werden, vervallen.

Het is en blijft lastige materie, het berekenen van alimentatie. Vanuit onze praktijk enkele tips waar u misschien iets aan hebt. We zien nogal eens mensen die ons lijsten en pakken bewijsstukken geven waaruit moet blijken dat ze helemaal geen geld overhouden om enige alimentatie te betalen. Maar let op, niet al uw schulden en lasten tellen mee. In elk geval wordt rekening gehouden met de voor u geldende bijstandsnorm, vermeerderd met een deel van uw woonlasten en premie ziektekostenverzekering. Veel dingen die u elke maand moet betalen zijn inbegrepen in de bijstandsnorm, zoals energiekosten, levensonderhoud, kleding. Die kosten kunt u niet afzonderlijk opvoeren, want dat zou neerkomen op dubbeltelling. Schulden tellen alleen mee als ze ontstaan zijn in de tijd dat de ex-echtgenoten of ex-partners nog bij elkaar waren. Alimentatie mag dus nooit een sluitpost van uw bestedingen zijn. Als u na het betalen van alimentatie te weinig overhoudt voor uw andere uitgaven, gaat het recht ervan uit dat u bezuinigt en uw andere uitgaven daaraan aanpast.

In de praktijk gaat het vooral over kinderalimentatie, omdat die wettelijk voorrang heeft boven partneralimentatie. Pas als er naast de kinderalimentatie nog financiële ruimte is voor partneralimentatie, of als er geen minderjarige kinderen zijn, kom je toe aan partneralimentatie. Al die veranderingen die aan het begin van dit stukje zijn beschreven gelden niet voor partneralimentatie. Dus geen tabellen en vaste bedragen, uitgangspunt zijn de inkomsten en uitgaven van de beide ex-partners, hoe die waren tijdens het huwelijk of de relatie en hoe die nu zijn.

Als u vragen hebt over de alimentatie die u moet betalen of ontvangen kunt u ons bellen op 0599-650999. Ook bent u van harte welkom op één van onze gratis inloopspreekuren, op maandag van 17:00 tot 18:30 uur aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal en op donderdag van 17:00 tot 18:30 uur aan de Langestraat 90 in Klazienaveen. Het is handig als u dan niet alleen uw eigen verhaal vertelt maar ook alle bijbehorende papieren meeneemt. Dan kunnen wij u meestal beter en meer to the point adviseren.

Mr Sjoerd Visser, advocaat