Er kan gezegd worden dat Nederland een bijzonder land is. Eén van die opzichten ligt misschien niet zo voor de hand als je zou denken, die heeft namelijk te maken met de gemeenschap van goederen. Nederland is nu, samen met Suriname en Zuid-Afrika, het enige land ter wereld waar je standaard trouwt in algehele gemeenschap van goederen.

Kort gezegd komt het er nu op neer dat als je trouwt en je maakt geen afwijkende afspraken in huwelijkse voorwaarden bij de notaris , al je bezittingen en schulden in de algehele gemeenschap van goederen vallen en dus gezamenlijk eigendom worden van jou en de echtgeno(o)t(e).

Dit leidt in bepaalde gevallen tot problemen. De meeste mensen staan er niet bij stil om huwelijkse voorwaarden op te stellen wanneer ze gaan trouwen. Stel dat één van de partners al voor het huwelijk eigenaar is van een woning dan wordt die woning door het huwelijk vanzelf gezamenlijk eigendom. Als na enkele jaren de liefde wat is bekoeld volgt een scheiding. Bij de scheiding moet de gemeenschap van goederen worden verdeeld.  De overwaarde van de woning zou dan over beide partners moeten worden verdeeld. Veelal hebben beide echtgenoten hier niet bij stilgestaan toen ze in het huwelijksbootje stapten. Er kan dan een strijd ontstaan over de woning terwijl beide echtgenoten al genoeg aan hun hoofd hebben.

Op dit punt gaat Nederland echter zijn (bijna) unieke positie verliezen. Kort geleden heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de algehele gemeenschap van goederen beperkt. Wanneer de wet wordt ingevoerd is nog niet bekend. Wel bekend is dat voor huwelijken die worden voltrokken na inwerkingtreding van de wet geldt dat de gemeenschap van goederen slechts van toepassing is op goederen die beide echtgenoten na de aanvang van de gemeenschap verkrijgen. Bezittingen en schulden die voor het huwelijk privé waren blijven dat na het huwelijk ook. Vanzelfsprekend geldt dat zaken die al vóór het huwelijk gezamenlijk eigendom waren dat na het huwelijk gewoon blijven.

In dit nieuwe stelsel van blijft de mogelijkheid bestaan om door het opstellen van huwelijkse voorwaarden van de wettelijke regels af te wijken. Als echtgenoten dus toch een algehele gemeenschap van goederen willen overeengekomen op de wijze die nu nog geldt is dat ook mogelijk via de notaris.

Ook in het nieuwe stelsel blijft het dus van belang om je goed te laten voorlichten over de wettelijke regels en de mogelijkheid om daar van af te wijken. Dat voorlichten kan onder meer gebeuren tijdens ons gratis inloopspreekuur op maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur op ons kantoor aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal. Het is niet nodig vooraf een afspraak te maken.

Joost Suurmeijer
advocaat