Het coronavirus houdt Nederland op dit moment in zijn greep. Niet alleen doordat er veel mensen in het ziekenhuis terechtkomen, overlijden of gelukkig weer herstellen, maar ook doordat we onze manier van leven moeten aanpassen. Denk aan de afgelasting van evenementen, maar ook het advies om binnen te blijven en anderhalve meter afstand van anderen te houden. Allemaal maatregelen waar de overgrote meerderheid van de Nederlanders begrip voor zal hebben, hoe vervelend ze misschien ook zijn.

Toch lees je nu ook over mensen die door de politie bekeurd worden omdat ze zich toch niet aan deze maatregelen houden. Je hoeft het nieuws maar een beetje te volgen en je leest over een groep crossers in Lage Zwaluwe of een tapasrestaurant in Waddinxveen, waar een grote groep mensen samenkomt en door de politie wordt bekeurd.

De tijdelijke regels, waaronder het samenscholingsverbod, zijn neergelegd in een noodverordening van de gemeente. Als je een beetje zoekt op de website van de gemeente Stadskanaal heb je hem zo gevonden. In dit geval is er een noodverordening opgesteld door de Veiligheidsregio Groningen, die voor alle Groningse gemeente hetzelfde zijn. In deze noodverordening  staat onder meer opgenomen dat het verboden is om je in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter. Vervolgens wordt een uitzondering gemaakt voor gezamenlijke huishoudens en samenspelende kinderen tot en met 12 jaar.

De overtreding van deze regels is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, om precies te zijn in artikel 443. Volgens de wet staat op overtreding van dit artikel maximaal drie maanden hechtenis of een geldboete van ten hoogste € 4.350,–.

Het Openbaar Ministerie heeft in beleid uitgewerkt hoe zij hiermee omgaan. Voor de liefhebbers: te vinden in de boetebase op de website van het Openbaar Ministerie. Daaruit volgt dat voor overtreding van onder meer de hiervoor genoemde regel een geldboete van € 390,– opgelegd wordt (voor minderjarigen is dat € 95,–). Dat kan het Openbaar Ministerie doen via een strafbeschikking. Betaal je die, dan is de zaak klaar. Let op: ook een strafbeschikking levert je een strafblad op! Ben je het niet eens met de strafbeschikking, dan bestaat de mogelijkheid van verzet, waarna de zaak alsnog door de rechter behandeld zal worden.

Hebt u vragen over dit of een ander onderwerp? Wij helpen u daar nog steeds mee. Als gevolg van de coronamaatregelen houden we voorlopig geen gratis inloopspreekuur, maar u kunt uiteraard contact opnemen via e-mail of telefoon.

Joost Suurmeijer
advocaat