De kerstboom staat er alweer, het gourmetstel gaat binnenkort van zolder en op tafel staat een kerststukje. Erg gezellig. U denkt nu misschien: “Dit is toch een juridische column?”. Dat is het ook, het bruggetje komt zo.

De basis van menig kerststukje is het wonderlijke spul dat oase heet, ook wel steekschuim genoemd. Dit steekschuim is weer de basis van een van de belangrijkste arresten uit ons Nederlandse recht. In 1976 kocht het bedrijf Haviltex namelijk een machine die gebruikt kon worden om steekschuim te snijden. Haviltex en de verkoper hadden hiervoor een overeenkomst gesloten. In de overeenkomst was opgenomen dat Haviltex de machine tot het einde van dat jaar mocht retourneren aan de verkoper. De overeenkomst zou dan worden ontbonden en het aankoopbedrag teruggestort. In de zomer van ’76 retourneerde Haviltex, zonder opgave van reden, de machine. De verkoper ging hier niet mee akkoord. Haviltex wees vervolgens op de inhoud van de overeenkomst, hierin stond niet dat er een goede reden hoefde te zijn voor het retourneren van de machine. De vraag is hoe deze bepaling uitgelegd diende te worden. In hoeverre is het eerlijk om een partij volledig vast te pinnen op de precieze woorden van een overeenkomst? De Hoge Raad, ons hoogste rechtsprekende college, kwam in 1981 met een antwoord. Volgens de Hoge Raad moet bij de uitleg van een overeenkomst niet alleen naar de taalkundige betekenis te worden gekeken, er dient ook gekeken te worden naar de bedoeling van partijen. Wat mochten partijen over en weer van elkaar verwachten? Haviltex mocht de verkoper dus niet zonder meer aan de bepaling houden. Tot vandaag de dag is de uitspraak van groot belang bij de uitleg van overeenkomsten. Juristen gebruiken de naam van het arrest inmiddels ook als werkwoord: “Als we deze bepaling gaan Haviltexen zien we dat…”. Nog beter is om dit soort situaties te voorkomen. Laat u zich goed voorlichten als u overeenkomsten opstelt of laat opstellen. Zorg dat wat u wilt op zo’n manier op papier staat dat geen discussie bestaat over de uitleg ervan.

Namens ons kantoor wens ik u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Ook in 2017 bent u elke maandagavond welkom op ons inloopspreekuur, van 17:00 uur tot 18:30 uur aan de Hoofdkade 108 te Stadskanaal. Of u belt naar 0599-650999 voor een vrijblijvend gesprek.

Jacquelien Scholtens
Advocaat