Als ik op de middelbare school een prachtig of minder prachtig kunstwerk op papier had afgemaakt dan ging ik deze fixeren. Dat fixeren deden we pas op het allerlaatst; daarna kon er niets meer veranderd worden. Bij ontslag op staande voet geldt dat net zo. Omdat het zo’n zwaar en ingrijpend middel is zijn de regels bij dit ontslag heel streng. Een werknemer komt immers van de een op andere dag op straat te staan zonder recht te op WW. De werkgever moet de werknemer zo spoedig mogelijk mededelen waarom de werknemer op staande voet ontslagen is. Deze mededeling, de ontslagbrief, luistert vrij nauw. De ontslagbrief fixeert het ontslag; dit betekent dat alleen de reden of redenen in ontslagbrief mogen meewegen als de rechter beoordeelt of het ontslag terecht was of niet. Andere redenen niet. Dat zo’n ontslagbrief zorgvuldig opgesteld moet worden blijkt wel uit een uitspraak van de Hoge Raad van begin dit jaar. Een medewerker van een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg werd ervan verdacht dat zij bedragen wegsluisde vanuit de in- en verkoop van afdelingswinkeltjes. Er was namelijk een bedrag van € 30.258,76 aan producten geleverd terwijl er slechts een bedrag van € 609,08 (!) aan opbrengsten afgestort was. Een verklaring voor dit grote verschil werd niet gevonden. De werkgever verzocht de werknemer dit toe te lichten maar de werknemer meldde zich ziek. Zij was kort daarvoor per ambulance afgevoerd. De werkgever bleef om een toelichting verzoeken maar de gemachtigde van de werknemer gaf aan dat een uitval in de hersenen van de werknemer had plaatsgevonden: ze kon zich weinig meer herinneren en moeilijk communiceren. Dit was ook echt zo. De werkgever gaf ontslag op staande voet en in de ontslagbrief stond dat de werknemer geen duidelijkheid had verschaft over het grote verschil. De ontslagreden lag dus niet zozeer in de financiële verdenkingen, maar in het niet geven van informatie. Er werd doorgeprocedeerd tot de Hoge Raad. Deze concludeerde dat de werkgever niet heeft onderzocht of de werknemer, gelet op de bekende neurologische beperkingen, in staat was de gevraagde informatie te geven. Het ontslag hield geen stand. De uitkomst van deze zaak had er misschien heel anders uitgezien als de werknemer was ontslagen vanwege het financiële verhaal, maar dit stond nu eenmaal niet zo in de ontslagbrief. Moraal van het verhaal: wees als werkgever kritisch bij het opstellen van de ontslagbrief en laat deze juridisch toetsen. Voorkomen is beter dan genezen. Werknemers doen er goed aan om bij ontslag tijdig juridisch advies in te winnen, om onder andere de ontslagbrief van de werkgever te toetsen. Voor vragen over dit onderwerp of andere onderwerpen bent u welkom op ons inloopspreekuur, elke maandagavond van 17:00 uur tot 18:30 uur aan de Hoofdkade 108 te Stadskanaal of bel ons, ons telefoonnummer is 0599-650999. 

Jacquelien Scholtens
Advocaat