Stel, u redt het niet op eigen kracht. Met gewone hulp uit uw sociale netwerk of mantelzorg of met algemene voorzieningen. U hebt iets extra’s nodig om te kunnen leven. Dan kunt u bij de gemeente een WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)-voorziening aanvragen. Dat is maatwerk. Zoals een persoonsgebonden budget om de kosten van de voor u noodzakelijke zorg en begeleiding te betalen. Of een scootmobiel. Of een taxikostenvergoeding. Om uw zelfredzaamheid en participatie in de samenleving te bevorderen.

Iemand die behoorlijk last had van een borderline persoonlijkheidsstoornis, posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) en stemmingsstoornissen vroeg een vergoeding aan voor de kosten van het opleiden van de door haar aangeschafte hond tot PTSS-hond. Als ze ‘s nachts last heeft van nachtmerries of herbelevingen maakt die hond haar wakker. Hij voorkomt pogingen tot zelfdoding. Als er iets gebeurt wat stress veroorzaakt gaat de hond dichtbij haar staan om haar te beschermen. De hond brengt meer dagstructuur en sociale contacten. Kortom, dankzij een PTSS-hond kan deze mevrouw in haar eigen woning blijven wonen in plaats van in een beschermde woonvorm. Dat bespaart de gemeente allerlei extra zorgkosten.

Het mocht niet baten: de hoogste rechter voor de WMO stelde vorig jaar vast dat de gemeente de kosten voor de PTSS-hond terecht had geweigerd omdat er nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek naar was gedaan of een PTSS-hond echt wel al deze nuttige effecten had. Er zijn echter andere gemeentes die een dergelijke vergoeding voor een PTSS-hond wel toekennen. Misschien is het dus een kwestie van tijd en van goede onderzoeksresultaten. Als een hond kan leren voelen wat zijn baas of bazin dwarszit en daarnaar kan handelen, is het natuurlijk fantastisch als de baas of bazin met hond zelfstandig kan blijven wonen in plaats van aangewezen te zijn op begeleid wonen.

Als u problemen hebt met de WMO of met iets anders bent u van harte welkom op ons inloopspreekuur, elke maandag van 17:00 tot 18:30 uur in ons kantoor aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal. Ook wij voelen wat u dwarszit en handelen daarnaar.

mr. Sjoerd Visser, advocaat