Afgelopen week las ik in de krant dat er ontzettend veel meldingen bij het nieuwe meldpunt zwangerschapsdiscriminatie zijn binnengekomen. Wat mij betreft geen verrassing. Ik verbaas mij erover hoe vaak ik tijdens mijn werk van cliënten hoor dat een werkgever vanwege een zwangerschap de arbeidsrelatie niet wil voortzetten. Nog opvallender vind ik het dat een leidinggevende het soms letterlijk benoemt: “Wij verlengen je contract niet nu je zwanger bent”. Vanwege zoveel eerlijkheid kan ik niet anders dan concluderen dat veel werkgevers nog onvoldoende weet hebben van wat discriminatie is. Aan de bel trekken dus, zodat deze problemen meer bekendheid krijgen.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft het meldpunt geopend. Het College heeft als doel de mensenrechten in Nederland te beschermen en te bewaken. Het recente meldpunt is een goed initiatief maar het zou eigenlijk niets nieuws onder de zon moeten zijn. Ook voordat het meldpunt bestond kon een werknemer over dit onderwerp een klacht bij het College indienen.

Een werkneemster anders behandelen omdat ze zwanger is wordt gezien als discriminatie op grond van geslacht. En dat mag niet. Uiteraard is discriminatie vanwege geslacht veel breder dan alleen de zaken over zwangere werkneemsters. Maar toch lijkt dit de meest voorkomende vorm van seksediscriminatie te zijn. Sommige werkneemsters hebben goede beoordelingen maar zodra de verlenging van de arbeidsovereenkomst in zicht komt en de zwangerschap bekend wordt blijft verlenging van het contract toch ineens uit. Het staat een werkgever uiteraard vrij om bij onvoldoende functioneren de arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Sterker nog, een grote mate van vrijheid voor wat betreft het niet verlengen van een tijdelijk contract is voor een werkgever juist een belangrijke functie van een tijdelijk contract. Het maken van onderscheid mag echter niet. Denk niet alleen aan geslacht, maar bijvoorbeeld ook aan (chronische) ziekte, ras, geloof of leeftijd.

Iemand die vermoedt dat hij of zij gediscrimineerd wordt kan een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Als het college oordeelt dat er sprake is van een klacht betekent dit nog niet dat het leed gecompenseerd wordt. Hier moet de civiele rechter voor aan te pas komen. Zo kan bijvoorbeeld schadevergoeding geëist worden. De rechter is weliswaar niet gebonden aan het oordeel van het College, maar het wordt wel meegewogen in het vonnis.

Mijn collega’s en ik beantwoorden graag uw juridische vragen tijdens ons gratis inloopspreekuur, elke maandagavond van 17:00 uur tot 18:30 uur aan de Hoofdkade 108 te Stadskanaal. Belt u ook gerust voor het plannen van een gratis intakegesprek buiten het spreekuur om, ons telefoonnummer is 0599-650999.

Jacquelien Scholtensadvocaat