De zomervakantie staat weer voor de deur. Voor veel mensen betekent dat, dat ze op vakantie gaan. Los van zwarte zaterdagen en luidruchtige buren op de camping, kan dit juridisch nog wel een ander probleem opleveren. Vooral voor gescheiden ouders.

Het is namelijk zo dat als uitgangspunt geldt dat ouders samen het ouderlijk gezag over hun kinderen hebben. Dit ouderlijk gezag omvat – kort gezegd – dat ouders voor hun minderjarige kinderen beslissingen nemen die de kinderen zelf niet kunnen nemen, omdat ze minderjarig zijn. Omdat twee ouders dit gezag gezamenlijk hebben, is het ook de bedoeling dat ouders beslissingen voor en over een kind gezamenlijk nemen.

Voor de vakanties betekent dit dat een ouder die met zijn kind een (buitenlandse) vakantie wil vieren, hiervoor toestemming nodig heeft van de andere ouder. Als die toestemming er is, is op de website van de overheid een toestemmingsformulier te vinden dat door beide ouders ondertekend moet worden. In de meeste gevallen gaat dit natuurlijk goed, maar het komt voor dat ouders er niet in slagen om er samen uit te komen, met als gevolg dat de toestemming uitblijft.

In dat geval kan de rechter de knoop doorhakken. Mijn collega Jacquelien Scholtens schreef in februari 2018 al een column over twee ouders die het niet eens konden worden over de verhuizing van hun minderjarige kind. Voor de vakanties is dezelfde procedure bedoeld. Er bestaat namelijk een geschil over de uitoefening van het gezamenlijk gezag. Vaak stelt de weigerende ouder dat een beoogd vakantieland van de ander onveilig is, of dat een risico bestaat dat de ouder die op vakantie wil een kind ontvoert naar een land van herkomst.

Het is dan dus aan de rechter om al dan niet vervangende toestemming te verlenen voor de vakantie. Daarbij moet dus worden afgewogen of een beoogd vakantieland inderdaad onveilig is, bijvoorbeeld op basis van informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Omdat ouders vaak al op korte termijn op vakantie willen gebeurt dit vaak in een kort geding. In de zomerperiode heeft de rechtbank het erg druk met dit soort zaken. Het is dus het beste om een dergelijke procedure te voorkomen. Maak daarom tijdig goede afspraken met de andere ouder over vakanties en leg de eventueel verleende toestemming ook vast in het formulier. Dat scheelt een boel stress, waar veel mensen al genoeg van hebben vlak voor de vakantie.

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Dat kan. U bent van harte welkom op ons gratis inloopspreekuur, iedere maandag van 17.00 tot 18.30 op ons kantoor aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal.

Tot slot, voor iedereen: prettige vakantie gewenst!

Joost Suurmeijer
advocaat