Al jaren wordt er gesproken over de verkorting van de duur van partneralimentatie van twaalf naar vijf jaren. Ik heb het even opgezocht, mijn collega Jacquelien Scholtens schreef er in januari 2013 al een column over. Bijna zeven jaar later gaat het per 1 januari 2020 dan toch gebeuren.

Simpelweg denken dat de duur van de partneralimentatie alleen wordt ingekort tot vijf jaren is te kort door de bocht. Wat gaat er dan precies veranderen? Uitgangspunt wordt dat de duur van de alimentatieverplichting gelijk wordt aan de helft van de duur van het huwelijks met een maximum van vijf jaren, tijdens de rechter anders vaststelt. Uitzonderingen zijn er voor alimentatiegerechtigden die minder dan tien jaren jonger zijn dat de AOW-leeftijd, mits het huwelijk langer dan vijftien jaar geduurd heeft. In dit geval eindigt de alimentatieverplichting op het tijdstip van het bereiken van de AOW-leeftijd. Een andere uitzondering is een alimentatiegerechtigde in de hiervoor genoemde situatie die voor 1 januari 1970 is geboren. Die houdt gedurende tien jaren recht op partneralimentatie.  In alle gevallen geldt hierbij dat een alimentatieverplichting niet eerder eindigt dan wanneer de uit het huwelijk geboren kinderen twaalf jaar oud zijn geworden. Bovendien geldt in alle gevallen dan bij verschillende termijnen op basis van de voorgaande regels de langste termijn geldt.

Met deze wijzigingen wordt tegemoetgekomen aan de gedachte dat een alimentatietermijn van twaalf jaren wel wat aan de lange kant is. Wel lijkt het lastiger te worden om in een oogopslag de alimentatietermijn te bepalen, omdat die van meer factoren afhankelijk wordt.

Er komt ook een wijziging in de mogelijkheid om een termijn door de rechter te laten aanpassen. Die mogelijkheid bestaat onder de huidige regelgeving ook, maar in de gewijzigde wetgeving worden daar minder hoge eisen aan gesteld. Het lijkt er daarom op dat rechter vaker tot een verlenging van de termijn van vijf jaren zal komen dan nu het geval is met de termijn van twaalf jaren.

Een vraag die tot slot bij veel mensen leeft: “wat betekent dit voor mij?” De nieuwe wetgeving geldt in ieder geval niet voor lopende alimentatieverplichtingen en in ieder geval wel voor situatie waarin het inleidende verzoekschrift na 1 januari 2020 wordt ingediend. Wat geldt er dan voor gevallen waarin voor 1 januari 2020 de echtscheiding is verzocht, maar waarin de alimentatie pas na die datum wordt verzocht, al dan niet in dezelfde procedure? Men is het daar nog niet over eens, dus uiteindelijk zal de rechter zich hierover moeten uitspreken.

Hebt u zelf een juridisch probleem? Kom dan langs op ons gratis inloopspreekuur, iedere maandag van 17:00 uur tot 18:30 uur op ons kantoor.

Joost Suurmeijer

advocaat