U hebt een oude beslissing van een bestuursorgaan liggen, bijvoorbeeld van UWV, SVB, de gemeente. U bent het niet met die beslissing eens maar ja: de termijn om ertegen in bezwaar of in beroep te gaan is allang verstreken. Dus als u alsnog gaat protesteren is dat te laat en wordt u niet ontvankelijk verklaard.

Een gevalletje van jammer maar helaas ? Niet helemaal: u kunt herziening van de oude beslissing vragen als u nieuwe feiten of omstandigheden hebt die u destijds niet kende maar die wel reden geven tot een heel andere beslissing dan destijds werd genomen. Bijvoorbeeld: destijds kreeg u geen uitkering omdat u niet aangetoond had dat u ziek was. Naderhand komt u bij een dokter die een duidelijke diagnose stelt voor uw ziekte. Met zijn doktersrapport vraagt u dan herziening van de oude beslissing, u hebt alsnog aangetoond dat u ziek was en recht op uitkering hebt.

Nou was dat herziening vragen door de wettelijke regels nogal moeilijk. Er werd altijd heel precies gekeken of u de nieuwe feiten wel nieuwe feiten zijn en of u ze niet al eerder had kunnen aanvoeren. In ons voorbeeld roept het UWV: dat latere doktersrapport gaat over uw latere gezondheidstoestand, zegt niets over uw gezondheid ten tijde van de oude beslissing. Dit soort praktijken van bestuursorganen leidden er zelfs toe dat bestuursorganen door henzelf gemaakte fouten rustig konden laten zitten en dat u daar niets tegen kon ondernemen.

Eind 2016 hebben de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep, twee hoogste rechters in bestuursrechtelijke zaken, aangekondigd dat ze herzieningsverzoeken in beroep anders gaan beoordelen. Onder omstandigheden kijken ze niet meer of het nieuwe feit echt wel een nieuw feit is, maar beoordelen ze de zaak alsof u voor het eerst aanvraagt. Zo’n beoordeling is veel ruimer en geeft u veel meer kans om gelijk te krijgen met uw herzieningsverzoek. Deze hoogste rechters geven u zelfs gelijk met uw herzieningsverzoek als afwijzing van uw verzoek evident onredelijk zou zijn.

Dit betekent niet dat iedereen nu maar herziening moet gaan vragen van alle oude beslissingen die hem of haar dwars zitten. De beoordeling door de rechters is en blijft zeer kritisch. Maar onder deze nieuwe jurisprudentie is wel meer mogelijk dan vroeger mogelijk was. Denk dan vooral aan schrijnende situaties en situaties waarin het bestuursorgaan fouten in uw nadeel heeft laten zitten. Van een rechtgeaard bestuursorgaan mogen we immers verwachten dat het probeert zo foutloos mogelijk te werken en dat het gemaakte fouten zelf herstelt. Het botst met ons rechtsgevoel als ze dat niet meer willen doen. Wat dat betreft is het invoelbaar dat de hoogste rechters hier hebben ingegrepen.

Wilt u herziening vragen van een oude beslissing of hebt u een ander juridisch probleem ? U bent welkom op het gratis inloopspreekuur van Visser|Suurmeijer Advocaten elke maandagavond van 17:00 tot 18:30 uur in ons kantoor aan de Hoofdkade 108, in Stadskanaal bij de Buinersluis.

mr. Sjoerd Visser, advocaat