Volgens de website van het KNMI is dit hittegolf nummer negenentwintig sinds 1901. Aardig wat mensen hebben nu vakantie, zij kunnen hun dag zelf invullen. Maar hoe zit het met de onfortuinlijken die nu aan het werk zijn? Hitte op de werkvloer, hoe zat dat ook alweer?

Voor vragen of iets veilig of verantwoord is op de werkvloer hebben we de Arbeidsomstandighedenwet en bijbehorende regelgeving. Op de vraag wanneer het te warm is om te werken staat in geen van deze regels een concreet antwoord. Dat is namelijk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Vrij vertaald: voor dat antwoord is maatwerk nodig. Het soort werk maakt immers nogal verschil uit, net als de locatie en zaken als bijvoorbeeld luchtvochtigheid. Er zijn echter wel wat indicaties (maar dat zijn geen grenswaarden). Die luiden als volgt, volgens het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ):

  • Bij temperaturen boven de 26˚C is er sprake van een extra lichamelijke belasting en behoort men na te denken over maatregelen
  • Voor licht fysiek kantoorwerk geldt een maximum van 28˚C
  • Voor intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26˚C, mits er een duidelijk voelbare luchtstroom is. Zonder voelbare luchtstroom mag het niet warmer zijn dan 25˚C.
  • Voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 25˚C, mits er een voelbare luchtstroom is. Anders mag het niet warmer dan 23˚C zijn

Dat is wel een redelijke leidraad dus voor een werknemer. Maar wat als een werkgever zich hier niet aan houdt? Mag een werknemer dan zomaar zijn werk neerleggen? Nee, dat mag niet zomaar. Dat mag volgens de wet alleen als er een direct en ernstig gevaar is. Hoe vervelend en belastend werken in de hitte soms kan zijn, dit is een erg strenge voorwaarde, waar niet snel een beroep op kan worden gedaan. Een werkgever zal bij hoge(re) temperaturen wel bepaalde maatregelen moeten nemen, bijvoorbeeld het plaatsen van airconditioning, het aanbieden van ijsjes of het invoeren van een tropenrooster. Heeft de werkgever lak aan dit soort regels? Dan kan een werknemer daarvan melding maken bij de Inspectie SWZ, www.inspectieszw.nl. Dat komt gelukkig niet zo vaak voor. Voor zowel werkgever als werknemer is hitte op de werkvloer een kwestie van gezond verstand gebruiken en met elkaar willen meedenken.

Hebt u een vraag over het arbeidsrecht of een ander rechtsgebied? Vanwege de coronamaatregelen hebben wij  tijdelijk geen inloopspreekuur meer op maandag, maar wij staan u nog steeds graag bij. Bel gerust naar 0599-650999 voor een vrijblijvende afspraak met inachtneming van de coronamaatregelen.

Jacquelien Scholtens

Advocaat