De hoogte van die uitkering verandert nogal eens. Hieronder een overzicht.

Als je wel arbeidsongeschikt bent maar nog wel zou kunnen herstellen begin je met de loongerelateerde WGA uitkering. Afhankelijk van je arbeidsleden duurt die 3 tot 24 maanden. De loongerelateerde uitkering bedraagt de eerste 2 maanden 75 % en daarna 70 % van het laatstverdiende loon.

Na de loongerelateerde uitkering volgt de loonaanvullingsuitkering. De hoogte daarvan is afhankelijk van in welke mate je weer aan het werk bent gegaan en hoeveel je met dat werk verdient. Als je je gehele resterende verdiencapaciteit vol maakt met werken is de loonaanvullingsuitkering het WIA maandloon minus 70 % van de bruto maandverdiensten. Als je 50 tot 100 % van de resterende verdiencapaciteit vol maakt met werken bedraagt de loonaanvullingsuitkering het WIA maandloon minus de resterende verdiencapaciteit. Je krijgt dan dus een verlaging van je WGA uitkering.

Als je minder dan de resterende verdiencapaciteit verdient met werken of helemaal niet meer aan het werk bent gegaan krijg je geen loonaanvullingsuitkering maar een vervolguitkering. Deze vervolguitkering komt ook neer op een verlaging van de WGA uitkering. De vervolguitkering bedraagt een percentage van het minimumloon. Dat percentage is afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid dat je hebt. Als je door de vervolguitkering onder het bestaansminimum komt kun je bij UWV een toeslag aanvragen.

Tot zo ver de WGA uitkering. Er is ook een IVA uitkering, maar die krijg je alleen als je voor 80 tot 100 % bent afgekeurd èn je arbeidsongeschiktheid duurzaam is. Dat wil zeggen: er is in je verdere leven geen kans op herstel. Die IVA uitkering bedraagt altijd 75 % van je WIA maandloon. Dat is ook logisch want van iemand die blijvend geheel arbeidsongeschikt is kun je niet eisen dat hij weer geheel of gedeeltelijk aan het werk gaat.

 Dit is een ingewikkeld verhaal. Maar het is nou eenmaal zoals de wet WIA het heeft geregeld. Komt u er zelf niet meer uit neem dan contact op met ons. Vanwege de corona-maatregelen houden we voorlopig geen gratis spreekuur op maandag. Maar u kunt bellen of mailen naar 0599 650999 en info@advovisser.nl. Dan doen we ons best om u aan een hogere uitkering te helpen.

Mr. Sjoerd Visser, advocaat