Deze column onderteken ik vandaag voor het eerst als advocaat en niet meer als juridisch medewerker. Afgelopen maand ben ik als advocaat beëdigd. Eerder deze zomer behaalde ik mijn meestertitel en werd ik jurist. Ik merk dat het verschil tussen een advocaat en een jurist niet voor iedereen even duidelijk is. Om het kort uit te leggen, een jurist heeft een universitaire rechtenstudie afgerond. Een advocaat is een jurist die door de rechtbank als advocaat is beëindigd, een verplichte vervolgopleiding volgt of heeft gevolgd en aan een aantal andere verplichtingen voldoet. Simpel gezegd is elke advocaat een jurist, maar niet elke jurist is een advocaat.

Wat maakt dat voor verschil? Veel, vooral voor de rechtzoekende. Ik kan cliënten als advocaat beter bijstaan. Het gaat te ver om alle voordelen in deze column uitgebreid te bespreken. Zo heb ik als advocaat een verschoningsrecht; ik hoef niet tegen een (oud)cliënt te getuigen. Ik heb een beroepsgeheim. Nog een belangrijk kenmerk is het zogenaamde procesmonopolie van de advocaat. Als advocaat mag ik bij de rechtbank en het Gerechtshof procederen, en niet alleen maar bij de kantonrechter. Maar wat ik zelf als groot voordeel ervaar is dat ik cliënten nu mag bijstaan op basis van een toevoeging. Een toevoeging (vroeger ook wel advocaat van onvermogen of een pro-deo advocaat genoemd) geeft mij de mogelijkheid om cliënten met een lager inkomen als advocaat bij te staan. De rechtzoekende betaalt een eigen bijdrage en eventueel de kosten van griffierecht of aktes. De rest wordt door de overheid vergoed. Mijn collega’s staan ook op deze manier mensen bij. Wij scharen ons onder de “sociale advocatuur”.

Deze vorm van rechtsbijstand staat onder druk. Minister Van der Steur wil deze namelijk de maximumgrens voor het aantal “punten” dat een advocaat elk jaar mag verdienen fors terugbrengen. Vorige week donderdag heeft onder andere de Orde van Advocaten zich tegen deze plannen verweerd. De sociaal advocaat moet zijn werk kunnen blijven uitoefenen. Goede rechtsbijstand en procederen is immers niet alleen voorbehouden aan mensen met een hoog inkomen. Iedereen heeft recht op toegang tot de rechter, zo bepaalt artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Wij blijven (gesubsidieerde) rechtsbijstand verlenen aan iedereen die wij kunnen helpen. Ook als u (iets) teveel verdient voor een toevoeging of wanneer u (startend) ondernemer bent kunnen en willen wij u bijstaan met een passende betalingsafspraak. Het eerste gesprek is altijd gratis en elke maandagavond van 17:00 uur tot 18:30 uur kunt u zelfs zonder afspraak komen binnenlopen. Het adres is Hoofdkade 108 te Stadskanaal.

Jacquelien Scholtens
advocaat