Heeft u een klacht over de juridische dienstverlening van onze advocaten? Dan kunt u contact opnemen met onze interne klachtenfunctionaris mr. J. (Jacquelien) Scholtens (0599–650999). In dat geval geldt de interne klachtenregeling. Op deze wijze proberen we samen met u de klacht op te lossen. Leidt dit niet tot een voor u bevredigend resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur is een onafhankelijke instantie waar u terecht kunt met problemen met uw advocaat. De Geschillencommissie kan in die zaken een voor u en uw advocaat bindende uitspraak doen. Voordelen van de Geschillencommissie zijn onder meer lagere kosten en een kortere procedure dan bij de gewone rechter. Meer informatie over de Geschillencommissie vindt u op deze website: www.degeschillencommissie.nl.