BKR staat voor het Bureau Krediet Registratie in Tiel, www.bkr.nl. Instanties die kredieten verstrekken zijn banken, creditcard-maatschappijen, leveranciers van mobiele telefoons op afbetaling, andere vormen van uitgestelde betaling, enzovoort. Al die kredieten worden verplicht positief geregistreerd bij het BKR. Tot zo ver is er niets aan de hand. De registratie van kredieten heeft tot doel overcreditering te voorkomen, dus te voorkomen dat u en ik grote aantallen kredieten opnemen en daarmee een torenhoge schuldenlast opbouwen.

De registratie bij BKR wordt pas een probleem als het een negatieve registratie wordt. Als u bijvoorbeeld een betalingsachterstand oploopt van tenminste drie termijnen krijgt u zo’n negatieve registratie. Dat betekent dat, ook als u later uw schuld helemaal aflost, die negatieve registratie nog 5 jaar daarna blijft staan. Als u binnen die 5 jaar een hypotheek wilt afsluiten of een andere lening wilt aangaan, wordt dat door de bank of financieringsinstelling geweigerd want u hebt een negatieve BKR-registratie.

Wat is hiertegen te doen? Het begint bij uw verzoek aan de kredietverstrekker om de negatieve registratie te verwijderen. Let op, spreek dus de kredietverstrekker aan, niet het BKR. De Hoge Raad heeft in 2011 bepaald dat Comfort Card de negatieve registratie had moeten verwijderen van iemand die een betalingsachterstand had van € 20,– die in de loop van de jaren was opgelopen tot € 315,18. Zodra die persoon zijn betalingsachterstand, veroorzaakt door verhuizing, had ontdekt loste hij de € 315,18 af en verzocht Comfort Card de negatieve registratie te verwijderen. Comfort Card weigerde dat, maar zowel de rechtsbank als vervolgens het gerechtshof en de Hoge Raad veroordeelden Comfort Card tot het verwijderen van de negatieve registratie. Het gaat hier namelijk om de verwerking, registratie van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarbij moeten de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht worden genomen. Gewoon gezegd: negatieve registratie is een inbreuk op uw persoonlijke belangen en die inbreuk mag niet onevenredig groot zijn in verhouding tot het algemene doel van de kredietregistratie, het zichtbaar maken van kredieten en het voorkomen van overcreditering. De klant van Comfort Card had een kleine schuld en had die bovendien bij ontdekking direct afbetaald. Desondanks werd hem binnen de periode van 5 jaar daarna een hypotheek geweigerd. Dat vonden de rechters te gortig. Comfort Card werd veroordeeld tot verwijdering van de negatieve registratie.

Hebt u ook een negatieve registratie opgelopen vanwege een kleine schuld, en weigert uw kredietinstantie de negatieve registratie te verwijderen ? Of hebt u een ander juridisch probleem ? Dan bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur, elke maandag van 17:00 tot 18:30 uur in ons kantoor aan de Hoofdkade 108 te Stadskanaal, aan de Buinersluis.

Mr. Sjoerd Visser, advocaat