“Als je je niet gedraagt loop je zelf maar naar huis”

Menig persoon zal deze kreet al weleens aangehoord hebben vanaf de achterbank van de auto. Vaak is het alleen een loos dreigement en arriveert het gezelschap alsnog compleet thuis. Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde onlangs echter over een arbeidszaak waar woord bij daad werd gevoegd, met ontslag op staande voet als gevolg.

De werknemer in deze kwestie was een groepsleider van een instelling voor begeleid wonen en crisisopvang. Hij gaf leiding aan een groepje jongeren met diverse (gedrags-) problemen en/of een licht verstandelijke handicap. Tijdens een autorit heeft de groepsleider een van de jongeren in het bos uit de auto gezet en is weggereden. Volgens de werknemer gedroeg de jongen zich onhandelbaar. De jongen zou zeven kilometer terug moeten lopen. Hij heeft met zijn bijna lege mobiele telefoon iemand kunnen bellen en zo werd hij uiteindelijk door iemand anders opgehaald. De werkgever ontsloeg de groepsleider op staande voet. Volgens de werkgever heeft de werknemer met zijn handelswijze grensoverschrijdend gedrag vertoond. Hij had op een respectvolle en zorgvuldige wijze om dienen te gaan met de doelgroep van de organisatie, namelijk kwetsbare jongeren.

De werknemer liet het er niet bij zitten en stapte naar de kantonrechter. De kantonrechter oordeelde dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig was. De werknemer was volhardend en ging in hoger beroep. Het gerechtshof kwam tot dezelfde conclusie: de werknemer staat terecht op straat.

Ontslag op staande voet is een verstrekkend middel. De werknemer verliest niet alleen zijn (baan)zekerheid, maar in principe ook zijn WW-uitkering en ontslagvergoeding (hoe interessant de uitzonderingsgevallen ook zijn, ze gaan wat te diep voor deze column). Zo’n zwaar middel moet uiterst zorgvuldig ingezet worden. Het is mijn ervaring dat het middel ontslag op staande voet balanceert in het spanningsveld tussen zorgvuldigheid en voortvarendheid, voor werkgever én werknemer. Aan alleen een dringende reden voor ontslag heeft de werkgever niet genoeg. Het ontslag moet namelijk “onverwijld” worden gegeven. De praktijk geeft wel enige tijd voor het doen van onderzoek naar de werknemer (dit is immers zorgvuldig) maar achteroverleunen is geen optie! Na het ontslag op staande voet ligt de bal bij de werknemer, hij dient zo spoedig mogelijk deskundige hulp in te schakelen. Binnen twee maanden moet er namelijk een gemotiveerd verzoek tot vernietiging van het ontslag bij de rechtbank liggen. Lukt dat niet binnen die twee maanden, dan geldt: te laat is te laat.

Hebt u vragen over ontslag op staande voet (en de alternatieven) dan bent u welkom op ons spreekuur, elke maandagavond van 17:00 tot 18:30 uur aan de Hoofdkade 108 te Stadskanaal. Of bel naar 0599-650999 voor een gratis intakegesprek. Ook met andere juridische problemen zijn wij u graag van dienst.

Jacquelien Scholtens
advocaat