We kruipen al langzaam dichter bij de jaarwisseling. Elk jaar levert het nieuwe arbeidswetgeving op. Een van de belangrijkste veranderingen doet zich voor op het gebied van ontslag. Nog maar een aantal jaren geleden werd het ontslagrecht dankzij de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) compleet anders. Een werknemer kon voorheen om diverse redenen worden ontslagen (oftewel: zijn contract kon worden ontbonden via de kantonrechter). De werkgever moest de werknemer vervolgens financieel compenseren door middel van een “gouden handdruk”, berekend aan de hand van de zogenaamde kantonrechtersformule. De WWZ gooide dit systeem helemaal om. De WWZ voerde een aantal (beperkte) ontslaggronden in, zoals disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding. Voldoet de situatie niet voldoende aan een van deze ontslaggronden dan blijft de werknemer in dienst. Is er wel sprake van een zogenaamde voldragen ontslaggrond dan is de ontbinding een feit maar wordt de werknemer een stuk magerder gecompenseerd dan eerder, namelijk door de transitievergoeding. Voor beide partijen kan de WWZ tot nadeel leiden en niet voor niets is er veel kritiek op deze wet geweest. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een werknemer te ontslaan die enigszins disfunctioneert maar met wie de arbeidsverhouding ook wel wat verstoord is. Immers: de aangevoerde ontslaggrond moet voldragen zijn, er moet dus daadwerkelijk sprake zijn van disfunctioneren en/of een verstoorde arbeidsverhouding, niet van allebei een beetje. Bij de inwerkingtreding van de WWZ werd vaak het voorbeeld genoemd van de borrelglaasjes. Elk borrelglaasje stelt een ontslaggrond voor. Het borrelglaasje moet helemaal vol zijn, anders mag de rechter niet ontbinden. Twee halfvolle borrelglaasjes mag je niet bij elkaar ingooien om het glaasje alsnog te vullen. Dan moet de kantonrechter namelijk afwijzen. Dit leidt er soms ook toe dat een werkgever geen afscheid kan nemen van een werknemer die hij om diverse redenen liever niet meer op de werkvloer ziet, als deze redenen stuk voor stuk niet ernstig genoeg zijn. Volgend jaar wordt dit anders. De borrelglaasjes mogen dan wél bij elkaar ingegooid worden, hier staat dan tegenover dat de rechter de werknemer een hogere transitievergoeding (tot maximaal de helft extra) kan toekennen. Het lijkt er op dat de wetgever de deur weer enigszins openzet naar de situatie van voor de WWZ. Het wordt interessant hoe rechters deze nieuwe regels in de praktijk gaan toepassen en hoe ver de deur precies open wordt gezet. Net als nu zal voor zowel werkgever als werknemer gelden: overleg tijdig met een professional over uw mogelijkheden. Indien u vragen over deze wetswijziging hebt, of andere juridische vragen, neem dan gerust contact op (0599-650999). Elke maandagavond van 17:00 uur tot 18:30 uur hebben wij een gratis inloopspreekuur aan de Hoofdkade 108 te Stadskanaal en een gratis intakegesprek op een andere dag is evengoed mogelijk.  

Jacquelien Scholtens

Advocaat