Sinds 1 januari 2015 is er veel te doen geweest over de kinderalimentatie. Dat had te maken met het kindgebonden budget, dat volgens de  alimentatienormen in mindering moet worden gebracht op de behoefte van de kinderen voor wie alimentatie wordt betaald.  Per  1 januari 2015 is dat kindgebonden budget fors verhoogd, tot meer dan € 400,– per maand voor ouders met een relatief  laag inkomen. Het gevolg was dat veel alimentatiebetalers minder hoefden te betalen. Immers, wat een kind niet nodig heeft omdat zijn of haar behoefte lager is, hoeft de alimentatiebetaler niet te betalen.

Dit gevolg werd wel eens als ongewenst gezien. Rechtbanken in andere delen van het land besloten een deel van het kindgebonden budget niet van de behoefte van de kinderen af te trekken. De rechtbank Noord-Nederland volgde gewoon de alimentatienormen en betrok wel het volledige kindgebonden budget in de berekening. Dit leidde tot verschillende beslissingen over kindgebonden budget, afhankelijk van de rechtbank waar je terechtkwam. Ook dat is een ongewenst gevolg.

Het gerechtshof in De n Haag werd geconfronteerd met een kinderalimentatiekwestie en besloot vervolgens om de hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad, te vragen om zijn oordeel te geven over deze kwestie. Dat oordeel is afgelopen vrijdag verschenen en het leidt tot (opnieuw) een verandering in de wijze van berekening van de kinderalimentatie.

Volgens de Hoge Raad dient het kindgebonden budget nog steeds volledig in de alimentatieberekening te worden betrokken, maar moet het worden aangemerkt als inkomen voor de ontvanger van het kindgebonden budget. Het gevolg is dus dat de behoefte van de kinderen, gebaseerd op het gezinsinkomen van de ouders op het moment van scheiding, niet meer wordt verminderd met het kindgebonden budget. Vervolgens moet worden bekeken in hoeverre beide ouders met respectievelijk hun inkomen en hun inkomen vermeerderd met het te ontvangen kindgebonden budget kunnen bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.

Met andere woorden, het is verwachten dat het te betalen bedrag aan kinderalimentatie door deze beslissing weer gaat stijgen. Of dat voor u wenselijk is, hangt van uw situatie af. In alle gevallen bent u met vragen over dit onderwerp van harte welkom op onze gratis inloopspreekuren. Die zijn op maandag van 17:00 uur tot 18:30 uur op ons kantoor aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal en op donderdag van 17:00 uur tot 18:30 uur op ons kantoor aan de Brugstraat 156 in Klazienaveen. Voor alle andere vragen kun t u natuurlijk ook op ons spreekuur komen.

Joost Suurmeijer
Advocaat