Wij voeren een algemene praktijk maar geloven in specialisatie. U kunt bij ons terecht op een breed terrein van rechtsgebieden. Onze deskundige advocaten hebben namelijk ieder hun eigen specialismes en interesses. Hieronder ziet u op welke rechtsgebieden wij werkzaam zijn. Belt u gerust eens voor de mogelijkheden. Als wij u niet kunnen helpen zullen wij ook niet schromen u door te verwijzen naar een op dat gebied kundig advocaat, we hebben een groot netwerk.

Sociaal Zekerheidsrecht

 • WIA
 • IVA
 • WW
 • Bijstand
 • CWI en UWV

Arbeidsrecht

 • Arbeidsconflicten
 • Ontslag (op staande voet)
 • Ontbinding
 • Arbeidsomstandigheden
 • Beëindiging met wederzijds goedvinden
  (vaststellingsovereenkomst)
 • Transitievergoeding (ontslagvergoeding)

Vreemdelingenrecht

 • Verblijfsvergunning
 • Status
 • Dreigende uitzetting

Strafrecht

 • Overtredingen
 • Misdrijven
 • Slachtoffers

Duitslandzaken

 • Wonen in Duitsland
 • Werken in Duitsland

Consumentenrecht

 • Koop en verkoop

Personen- en familierecht

 • Echtscheiding
 • Omgang en hoofdverblijf
 • Alimentatie
 • Draagkrachtberekening
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Curatele, bewind en mentorschap

Huurrecht

 • Huurverhogingen
 • Overlast
 • Woon- en bedrijfsruimte
 • Ontbinding van huurovereenkomst

Bestuursrecht

 • Ruimtelijke ordening
 • Bouwvergunningen
 • Milieu
 • Bestemmingsplannen
 • Bezwaar en beroep

Letselschade

 • Ongevallen
 • Immateriële schade

Civiel recht algemeen

 • Geldvorderingen
 • Onrechtmatige daad

Erfrecht

Recht & Dier