Als u van de gemeente een bijstandsuitkering Participatiewet krijgt, is dat een lage uitkering die amper toereikend is om uw kosten van levensonderhoud te betalen. En als u ook nog schulden moet afbetalen zit u met deze uitkering financiëel helemaal knel. De verleiding is dan groot om wat bij te klussen en uw inkomsten daaruit niet te melden aan de gemeente. Veel mensen doen dat. En vaak ontdekt de gemeente dat, meestal naar aanleiding van een tip van iemand. Er komt een onderzoek, u wordt verhoord. En als ze niet nauwkeurig kunnen vaststellen hoeveel u hebt bijverdiend vordert de gemeente de hele bijstandsuitkering van u terug. Ze kunnen dan immers niet meer vaststellen hoeveel recht op aanvullende bijstand u had naast uw bijverdiensten. Het kan dus zo uitpakken dat u een hele kleine bijverdienste niet hebt opgegeven maar dat de gemeente desondanks uw hele bijstandsuitkering terugvordert.

Dat lijkt niet eerlijk. Dan had u maar de bijverdienste tijdig aan ons moeten melden, zegt de gemeente. Omdat u dat niet gedaan hebt is het risico dat u uw hele uitkering moet terugbetalen voor u. De Centrale Raad van Beroep, hoogste rechter in bijstandszaken, denkt daar echter anders over. De gemeente mag niet zomaar de hele uitkering terugvorderen. Nee, de gemeente moet als dat mogelijk is schattenderwijs vaststellen tot welk bedrag u, naast uw bijverdiensten, recht op aanvullende bijstand zou hebben gehad. Als de periodes of de bedragen van uw bijverdienste niet helemaal duidelijk te krijgen zijn moet de gemeente dus schatten. Die schatting kan in uw nadeel zijn. Maar dat is altijd nog beter dan dat u de hele bijstandsuitkering moet terugbetalen.

Laat u dus niet overbluffen door medewerkers van de gemeente die zeggen dat u uitkeringsfraude hebt gepleegd, misbruik hebt gemaakt van de sociale voorzieningen. Dat heet inderdaad zo, en ze kunnen u ook afzonderlijk nog een boete opleggen voor wat u gedaan hebt. Maar u hebt er recht op niet meer uitkering terug te hoeven betalen dan overeenkomt met de hoogte van uw, meestal niet zo hoge, bijverdienste.
Moet u uw hele uitkering terugbetalen of hebt u een ander juridisch probleem, dan bent u welkom op het gratis inloopspreekuur van Visser|Suurmeijer Advocaten, elke maandag van 17:00 tot 18:30 uur in ons kantoor aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal, bij de Buinersluis. Dat spreekuur is gratis, en als we voor u een bezwaarschrift of beroepschrift moeten indienen hebt u via het Juridisch Loket recht op een subsidie op uw advocaatkosten.

mr. Sjoerd Visser, advocaat