Het is weer december. Skyradio aan, dikke trui uit de kast en de boom met lichtjes staat er weer. Dit is toch de meest gezellige tijd van het jaar?

Niet iedereen ervaart dit zo. Zo merken wij kort na de jaarwisseling altijd een piek in het aantal echtscheidingen. Blijkbaar besluiten sommige paren dat zij in 2019 niet samen verder willen. Ook merken we dat sommige ouders veel verdriet hebben. Zij moeten kerst vieren zonder de kinderen omdat de kinderen uithuisgeplaatst zijn. Of de uithuisgeplaatste kinderen mogen maar een paar uur langskomen.

Een kind mag alleen uithuisgeplaatst worden indien dit noodzakelijk voor hem of haar is. Uithuisplaatsing moet een laatste redmiddel zijn; het vangnet als alle andere vormen van hulpverlening of begeleiding falen. Een uithuisgeplaatst kind wordt ook onder toezicht gesteld van een zogenaamde “gecertifieerde instelling” (de GI). In onze regio zijn dat bijvoorbeeld Jeugdbescherming Noord en de William Schrikker Groep. Een rechter kan een kind telkens voor de duur van maximaal een jaar onder toezicht stellen. De uithuisplaatsing duurt net zolang als de ondertoezichtstelling. Dit betekent dat er elk jaar opnieuw een toetsingsmoment plaatsvindt bij de rechter. Elk jaar moet een rechter zich weer buigen over de vraag: is het noodzakelijk dat het kind uithuisgeplaatst blijft en/of onder toezicht wordt gesteld?

Mijn ervaring is dat het helaas (te) vaak voorkomt dat de GI pas tegen het aflopen van de ondertoezichtstelling gaat onderzoeken hoe het nu verder moet. Want uithuisplaatsing is immers maar een tijdelijke oplossing, een pleister. Maar wel een pleister die jaarlijks verlengd kan worden. Een kind heeft er recht op te weten wat zijn of haar perspectief is: “waar ga ik opgroeien?”. Dat kan bij het pleeggezin zijn, maar dat is niet de hoofdregel. De hoofdregel is dat toegewerkt moet worden aan terugplaatsing bij de ouders. Hoewel ik geloof dat de GI het belang van de kinderen vooropstelt komt ben ik van mening dat tijdens het jaarlijkse toetsingsmoment niet altijd goed gemotiveerd en onderzocht wordt door de GI waarom terugplaatsing (nog) geen optie is. Het is wel de bedoeling dat de GI scherp gehouden wordt. Ouders van een uithuisgeplaatst kind adviseer ik altijd naar de verlengingszitting te gaan en verweer te voeren indien de ouders het niet eens zijn met de verlenging. U hebt er recht op u tijdens deze zitting te laten bijstaan door een advocaat. Laten we hopen dat met de inzet van alle partijen en een reëel perspectief heel veel kinderen kerst volgend jaar weer met hun eigen ouders vieren.

Voor vragen over ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of andere juridische kwesties kunt u ons gratis inloopspreekuur bezoeken. Dat is bijna elke maandag van 17:00 uur tot 18:30 uur aan de Hoofdkade 108 te Stadskanaal. Op kerstavond en op oudejaarsdag is er geen spreekuur. Een gratis intakegesprek plannen is mogelijk door te bellen naar 0599-650999. Namens ons kantoor wens ik u alvast hele fijne feestdagen.

Jacquelien Scholtens
advocaat