Precies drie jaar geleden, in onze decembercolumn van 2012, schreef ik over een werkneemster die volgens haar werkgever na onderlinge onenigheid zelf ontslag had genomen. Wanneer de werkgever dit per brief aan haar bevestigt, protesteert de werkneemster. Ze wijst de werkgever op een WhatsApp-bericht waarin zij zich ziekmeldt en aangeeft beschikbaar te zijn voor arbeid. Dit bericht is door de werkgever ontvangen tussen het moment van de ruzie en het verzenden van de brief. De rechter in Groningen gaf de vrouw gelijk en oordeelde dat de werkgever door de ziekmelding niet had mogen aannemen dat de werkneemster ontslag wilde nemen. De bekende twee vinkjes in WhatsApp bewezen volgens de rechter dat de werkgever het bericht ontvangen had.

Recent speelde echter de omgekeerde situatie. De kantonrechter in Amsterdam moest oordelen over een arbeidsgeschil waarin een werkgever en een werknemer ruzieden naar aanleiding van een ziekmelding door de werknemer. Op enig moment in dat WhatsApp-gesprek liet de werkgever aan de werknemer weten dat zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet. De discussie bij de rechter spitste zich toe op de vraag of de werkgever op een geldige wijze had aangezegd dat het tijdelijke contract van de werknemer niet verlengd zou worden.

Ja, vond de Amsterdamse rechter. De werknemer bestreed weliswaar het bewuste bericht te hebben ontvangen, maar omdat hij wel op het bericht had gereageerd oordeelde de rechter dat de aanzegging hem had bereikt.

De rechtbank merkte wel op dat in dit soort gevallen moet worden bewezen dat het bericht ook daadwerkelijk is gelezen door de ontvangen. De blauwe vinkjes in WhatsApp, die ten tijde van de vorige column nog niet bestonden, zijn nu volgens de rechter niet voldoende. Een ander dan de bedoelde ontvanger zou het bericht dan ook gelezen kunnen hebben.

Uit deze beslissing en ook al uit die van drie jaar geleden blijkt maar weer het toenemende belang van dergelijke moderne communicatiemiddelen en daarmee ook de juridische bewijskracht daarvan. Whatsappen is een makkelijke, laagdrempelige vorm van communicatie, die ook tussen werkgever en werknemer veel wordt gebruikt. Omdat WhatsApp-berichten worden opgeslagen is het wel zaak voorzichtig om te gaan met het gebruik ervan. Alles wat je zegt kan tegen je worden gebruikt…

Voor vragen over arbeidsrecht, of over welk ander juridisch onderwerp dan ook, bent u van harte welkom op onze gratis inloopspreekuren. Die zijn op maandag van 17.00 tot 18.30 aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal en op donderdag van 17.00 tot 18.30 aan de Brugstraat 156 in Klazienaveen.

Rest mij niet anders dan, en dat is net zo als drie jaar geleden, u namens alle advocaten en medewerkers van Visser | Van der Kolk Advocaten prettige Kerstdagen en een goed en gezond 2016 te wensen!

Joost Suurmeijer
advocaat