Advocaten hebben vaak het imago duur te zijn. Voor rechtzoekenden met een smallere beurs bestaat er echter de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel een pro deo-advocaat of een advocaat van onvermogen). Mocht u hiervoor in aanmerking komen, dan betaalt u eenmalig een eigen bijdrage waarvan de hoogte afhangt van uw bruto gezinsjaarinkomen van twee jaar geleden. Eventuele griffierechten of medische kosten uitgezonderd hoeft u verder niets te betalen. Voor de rest krijgt uw advocaat zijn salaris betaald door de staat.

De Raad voor Rechtsbijstand, die beslist over deze toevoeging, is niet ontkomen aan de bezuinigingsdrift van het huidige kabinet. Gevolg voor u is dat de te betalen eigen bijdrages  per 1 oktober 2013 zijn gestegen. Zaken betreffende personen- en familierecht worden hierbij het zwaarst getroffen. Met als achterliggende gedachte dat de belastingbetaler niet hoeft op te draaien voor echtscheidingen of alimentatiezaken is de laagste eigen bijdrage in dergelijke zaken verhoogd van € 129,– naar maar liefst € 335,–. Dat is een stijging van maar liefst 159%!

De vraag is hoe dit zich verhoudt tot de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dit hof heeft in het verleden bepaald dat het grondrecht op toegang tot de rechter onder meer dient te worden gewaarborgd door zo min mogelijk feitelijke (financiële) en wettelijke belemmeringen voor het starten van een procedure. Het al dan niet beschikbaar zijn van gefinancierde rechtshulp speelt daarbij een grote rol.

Of het fors verhogen van de eigen bijdrage juridisch gezien een te grote belemmering vormt of niet moet de toekomst wellicht uitwijzen. Wij zijn een sociaal kantoor en beseffen maar al te goed dat het voor veel mensen feitelijk wel een belemmering kan zijn. Daarom zijn wij altijd bereid om met u goede afspraken over betalingen te maken. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een betalingsregeling. Voor meer informatie mag u altijd bellen op 0599-650999. Ook bent u van harte welkom op een van onze gratis inloopspreekuren, op maandag van 17.00 uur tot 18.30 aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal en op donderdag van 17.00 uur tot 18.30 uur aan de Langestraat 90 in Klazienaveen.

Joost Suurmeijeradvocaat