Cliënten van mij winnen wel eens een procedure tegen UWV. Hun bezwaarschrift of beroep wordt dan gegrond verklaard en UWV moet een nieuwe beslissing nemen. Het gaat mij speciaal om de zaken die gaan over iemands arbeidsongeschiktheid. Volgens UWV was mijn cliënt eerst geschikt om te werken, in bezwaar of beroep blijkt dan toch dat dat niet zo is. En dat hij of zij arbeidsongeschikt is in de zin van de WIA, de WAO of de Wajong, niet kan werken en recht heeft op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.

Dat resultaat is niet makkelijk te behalen. De procedures duren lang, kosten veel stress. Er moeten medische stukken worden opgevraagd bij de behandelend artsen. Soms is een duur expertiserapport van een onafhankelijke specialist noodzakelijk. Soms benoemt de rechtbank in een beroepszaak een eigen medisch deskundige. Alles om aan te tonen dat de verzekeringsarts van UWV een onjuist standpunt heeft ingenomen. Als dat dan na heel veel moeite lukt en u wint de zaak, is het verleidelijk te denken dat nu verder alles gemakkelijk zal zijn en dat u de uitkering krijgt waar u recht op hebt.

Vaak is dat ook zo. Maar in deze column wil ik waarschuwen voor een misstand bij verzekeringsartsen van UWV die ik inmiddels meer dan eens ben tegengekomen. Wat is er aan de hand ? In bezwaar en beroep had mijn cliënt te maken met een bezwaarverzekeringsarts: dus een verzekeringsarts van UWV die zich speciaal bezighoudt met medische beoordelingen in bezwaar- en beroepsprocedures. Zodra mijn cliënt gewonnen heeft en UWV zich bij de uitslag neerlegt, gaat de zaak weer terug naar een gewone verzekeringsarts voor de hernieuwde beoordeling. Die gewone verzekeringsarts heeft het druk, neemt niet altijd de moeite om de medische stukken van de voorafgaande bezwaar- of beroepsprocedure te lezen. Kortom: hij herbeoordeelt de cliënt alsof die de zaak niet had gewonnen en vindt dat deze gewoon geschikt is om te werken.

Tegen die beslissing kan ik dan opnieuw bezwaar of beroep gaan instellen. De zaak komt dan weer bij de bezwaarverzekeringsarts en in het beste geval corrigeert die per kerende post zijn collega de gewone verzekeringsarts. Mijn cliënt krijgt dan alsnog de uitkering waarvoor we zo hard gevochten hebben. Maar de misstand blijft dat de gewone verzekeringsarts zijn dossier niet goed gelezen heeft. Het beoordelen van arbeidsongeschiktheid is iets waarbij we zorgvuldigheid mogen verwachten. Dat is ook zo vastgelegd in wetten, regels en rechterlijke uitspraken. Zorgvuldigheid betekent dat de verzekeringsarts alle stukken leest. Ook de stukken van de bezwaar- of beroepsprocedure. En ook de stukken waarin zijn eerdere beoordeling werd verworpen. Slordigheid bij deze herbeoordeling is onaanvaardbaar. Ook onaanvaardbaar is een houding waarbij de gewone verzekeringsarts tussen de regels door laat merken dat hij maling heeft aan wat in bezwaar of beroep is besloten. Bij het kantoor Emmen van UWV zag ik een gewone verzekeringsarts bij zo’n herbeoordeling meer dan eens in de fout gaan.

Opnieuw bezwaar of beroep instellen is dan de enige mogelijkheid. Een klacht indienen tegen de gewone verzekeringsarts helpt niet omdat u alleen maar mag klagen over bejegening, dus over de manier waarop de gewone verzekeringsarts u te woord heeft gestaan. Niet over de inhoud van de herbeoordeling. U kunt de gewone verzekeringsarts ook proberen te bellen of te schrijven. Dan is het echter maar de vraag of u naar hem wordt doorverbonden dan wel of hij zich iets aantrekt van wat u zegt of van uw brief. Aarzel dus niet om bij zo’n misstand direct naar een meer effectief middel te grijpen. Dat is bezwaar of beroep instellen.

Voor vragen over deze en andere juridische problemen bent u welkom op het gratis inloopspreekuur van Visser|Suurmeijer Advocaten, elke maandag van 17:00 tot 18:30 uur in ons kantoor aan de Hoofdkade 108 te Stadskanaal, bij de Buinersluis en achter Eetcafé ’t Gemaaltje. Wij lezen alle stukken en adviseren u zo goed als we kunnen.

Mr. Sjoerd Visser, advocaat