Als advocaat krijg ik regelmatig te maken met strafbare feiten. Niet alleen sta ik verdachten van strafbare feiten bij, ook spreek ik regelmatig mensen die het slachtoffer van strafbare feiten menen te zijn geworden.  Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die door hun schuldeiser worden bedreigd of mensen die door een jaloerse ex-partner worden gestalkt.

Vaak adviseer ik deze mensen om aangifte te doen bij de politie. In bepaalde gevallen gebeurt dat, maar het komt ook voor dat mensen bij mij terugkomen en vertellen dat de politie geweigerd heeft een aangifte op te nemen. Of de politie laat weten dat alleen maar een melding gedaan kan worden, of de politie raadt het doen van aangifte af omdat het strafbare feit toch niet bewezen zou kunnen worden.

Het is van belang te weten dat u zich niet met een dergelijk antwoord hoeft te laten afschepen. De politie is verplicht een aangifte op te nemen. De wet zegt namelijk in de eerste plaats dat iedereen die kennis draagt van een begaan strafbaar feit bevoegd is daarvan aangifte te doen. Even verderop is dan te lezen dat opsporingsambtenaren verplicht zijn een dergelijke aangifte op te nemen.

Dat betekent dat de politie dus ook een aangifte moet opnemen waarvan men zelf vindt dat het strafbare feit waarvan aangifte wordt gedaan niet kan worden bewezen. Het is niet de bedoeling dat de politie op de stoel van de rechter gaat zitten. De vraag of naar aanleiding van een aangifte verder onderzoek of zelfs vervolging moet plaatsvinden is ter beoordeling van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie staat boven de politie.  Als de politie dus weigert een aangifte op te nemen is het mogelijk de officier van justitie aan te schrijven met het verzoek te bevelen dat de politie alsnog aangifte opneemt.

Het komt voor dat mensen zich om andere redenen niet correct door de politie behandeld voelen. In dat geval staat het u vrij om een  klacht over politieoptreden in te dienen. De politie heeft een klachtenregeling, te vinden op hun website, waarin precies is uitgewerkt hoe en waartegen u een klacht kunt indienen. In bepaalde gevallen kan het mogelijk zijn om er middels een bemiddelingsgesprek uit te komen.

Hebt u te maken met strafbare feiten, of zit u met een ander juridisch probleem waar u graag advies over wilt? Dan bent u van harte welkom op ons gratis inloopspreekuur. Dat is iedere maandag tussen 17:00 uur en 18:30 uur in ons kantoor aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal. Een afspraak maken is niet nodig.

Joost Suurmeijer
advocaat