Zou je niet schikken? Dit vroeg een van de medewerkers van ons kantoor onlangs aan mij. Deze vraag schoot mij behoorlijk in het verkeerde keelgat. Waarom? Omdat ik vond dat ik in mijn recht stond. Waarom dan schikken?
Ik ben namelijk gedagvaard voor hetgeen ik in een van mijn columns heb geschreven, en ik vond deze dagvaarding zeer onterecht. Ik mag mijzelf verdedigen uiteraard, maar het leek mij beter hiervoor toch een collega advocaat te vragen omdat ik te zeer betrokken ben bij de zaak.  Welke advocaat kies je dan? Degene die het snelst de zaak afrondt, eventueel door te schikken, of de advocaat die voor je door het vuur gaat.
Ik moest toen denken aan een film die ik lang geleden heb gezien. Wellicht hebt u deze film ook gezien. De film heet “A few good men”.
Ik zal u het verhaal vertellen:
Dit speelt zich af op Guantanamo Bay. Kolonel Nathan Jessup (een fantastische rol van Jack Nicholson) is de baas van deze legerplaats en heerst met ijzeren hand. Soldaten die niet willen zoals Jessup wil, krijgen een zogenaamde “code rood”. Dat is een hardhandige aanpak door collega-soldaten. Willy Santiago kwam in aanmerking voor een code rood. Naar het oordeel van kolonel Jessup liep deze de kantjes er af. In werkelijkheid kon Willy niet beter, want hij had een hartkwaal. Dat bleek echter pas later. Jessup gaf opdracht tot een code rood en deze werd uitgevoerd door een soldaat en een sergeant. Willy overleed. De soldaat en de sergeant werden gedaagd voor de militaire rechtbank. De top van de legerleiding wist echter van de hoed en de rand en wilde voorkomen dat Jessup van deze zaak last zou hebben. Hij stond namelijk op de nominatie om te worden gepromoveerd tot generaal en hij zou worden benoemd in de nationale veiligheidsraad. Maar Jessup had strafbaar gehandeld. Hij had de opdracht gegeven tot een code rood  en ten gevolge daarvan was iemand overleden.
Om de zaak met de mantel der liefde te bedekken en Jessup niet in problemen te brengen, zocht men een advocaat aan die bekend stond om zijn vele succesvolle schikkingen (Tom Cruise). Men stuurde aan op een schikking en dan zou alles wel met een sisser aflopen. Echter , de sergeant die als dader was gedagvaard weigerde voor Cruise te salueren en zei dat hij zijn rang in het leger niet waard was omdat hij op een schikking aanstuurde. Vervolgens begon bij Cruise het geweten te knagen, en hij begon te vechten. Hij verdiepte zich in de zaak en kwam achter de waarheid. Via een geweldig gevecht in de rechtszaal wist Cruise aan Jessup de opmerking te ontlokken dat hij inderdaad de opdracht gegeven had tot een code rood. Einde Jessup. Zaak gewonnen.
Wat is nu de moraal van het verhaal? Als je gedagvaard wordt en je ervaart dat als onterecht heb je behoefte aan een advocaat die vierkant achter je staat. Ook als het aanwezige bewijs soms anders doet vermoeden. Dit is ook het eerste wat je op de advocatenopleiding leert. De advocaat is bij uitstek partijdig. Vaak ook is de advocaat je enige vriend en je enige contact met de buitenwereld.
Ziedaar het antwoord op de vraag waarom je een advocaat zou inhuren. Mijn beroepsgroep wordt vaak in een kwaad daglicht gesteld. We zouden geldwolven zijn en ons enige belang zouden dure auto’s,  mooie kleren en mooie vrouwen zijn (een aandoening overigens die zich niet beperkt tot de beroepsgroep advocaten).
Laat u mij vertellen dat dat niet waar is.
Denkt u maar aan het verhaal dat ik u zojuist heb verteld.

Jos van der Kolk
Advocaat