Als je trouwt, en je regelt verder niets, trouw je automatisch in gemeenschap van goederen. Dat heeft verdergaande gevolgen dan op het eerste gezicht lijkt. Al je bezittingen en schulden vallen namelijk in de gemeenschap van goederen. Zowel bezittingen en schulden die je al had voordat je ging trouwen, als bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan. Het is dan ook niet relevant of jij of je echtgeno(o)t(e) de boodschappen of een schuld betaalt, de betaling vindt immers plaats uit de gemeenschap.

Zolang het huwelijk bestaat leidt dit niet tot problemen. Dat is pas anders als er een echtscheiding volgt. Bij een echtscheiding wordt de gemeenschap van goederen verdeeld en dat kan tot conflicten leiden. Die dierbare oldtimer en die dierbare postzegelverzameling is opeens ook voor de helft eigendom van de ander. Dat kan betekent dat je de helft van de waarde van jouw “eigen” oldtimer aan je ex-partner moet gaan vergoeden. Ook een erfenis of schenking die tijdens het huwelijk wordt ontvangen valt in de gemeenschap van goederen, tenzij de erflater of schenker dat uitdrukkelijk heeft uitgesloten. Hierbij staan veel mensen niet stil, met alle gevolgen van dien.

Per 1 januari 2018 gaat dit veranderen, voor huwelijken die vanaf die datum worden gesloten. Als je geen afwijkende afspraken maakt in huwelijkse voorwaarden wordt de gemeenschap van goederen alleen beperkt tot de periode van het huwelijk. Dat betekent dus dat de gemeenschap van goederen alleen bestaat uit de bezittingen en schulden die je tijdens het huwelijk verkrijgt of aangaat en uit bezittingen en schulden die voor het huwelijk al gemeenschappelijk waren. De oldtimer uit het voorbeeld blijft in de nieuwe situatie dus gewoon privé-eigendom.

Ook erfenissen en schenking vallen niet meer in de gemeenschap van goederen. Voor deze beide gevallen wordt de regeling omgekeerd. Ze vallen niet in de gemeenschap van goederen, tenzij de erflater of schenker heeft bepaald dat dat wel het geval is.

Omdat vanaf 1 januari 2018 een duidelijk scheiding wordt gemaakt tussen voorhuwelijkse bezittingen en schulden en tijdens het huwelijk verkregen bezittingen en aangegane schulden is het raadzaam een goede administratie bij te houden van de privé-bezittingen en –schulden die er zijn bij het sluiten van het huwelijk. Dit voorkomt de problemen die ik eerder in deze column noemde.

Het afwijken van de wettelijke regeling blijft, net als nu, gewoon mogelijk door het sluiten van huwelijkse voorwaarden.

Als je hier vragen over hebt, of je hebt een ander juridisch probleem, dan ben je van harte welkom op ons gratis inloopspreekuur. Dat is iedere maandag (behoudens feestdagen) van 17.00 uur tot 18.30 uur op ons kantoor aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal.

Tot slot wens ik je namens het hele kantoor heel prettige Kerstdagen en een gezond 2018!

Joost Suurmeijeradvocaat