Vanaf 1 januari 2015 veranderen de regels voor bijstandsuitkeringen. Die wijzigingen zijn niet in het voordeel van bijstandsgerechtigden. De overheid wil de bijstandsuitkering nóg meer een allerlaatste vangnet laten zijn. Daarbij komt dat de kosten van sociale zekerheid zo laag mogelijk gehouden moeten worden. Dat gebeurt in dit geval door bijstandsgerechtigden aan meer en strengere regels te binden. Al deze regels zijn erop gericht zo veel mogelijk mensen uit de bijstand te houden.

Aan wat voor regels moet u denken? Een aantal voorbeelden. Zo moeten bijstandsgerechtigden zich op verzoek laten inschrijven bij een uitzendbureau. Bijstandsgerechtigden die naar een andere gemeente willen verhuizen, moeten in hun nieuwe gemeente eerst naar werk gaan zoeken. Als het nodig is om werk te krijgen, moeten bijstandsgerechtigden maximaal drie uur per dag reizen. Ook worden nu meer persoonlijke eisen aan bijstandsgerechtigden gesteld: zij mogen door kleding, persoonlijke verzorging of gedrag het krijgen van werk niet belemmeren.

Het is natuurlijk de vraag hoe gemeenten met deze eisen omgaan, maar het is goed voorstelbaar dat dit tot veel discussie gaat leiden. Over een onderwerp als goede persoonlijke verzorging zijn natuurlijk uiteenlopende meningen denkbaar.

Behalve voor alleenstaande ouders die de zorg voor kinderen jonger dan vijf jaar dragen, en daarmee van de arbeidsplicht zijn vrijgesteld, mogen gemeente bijstandsgerechtigden om een tegenprestatie vragen. De gemeente bepaalt de inhoud en vorm van deze tegenprestatie. Wordt een tegenprestatie niet uitgevoerd, dan kan de gemeente de uitkering stopzetten of verlagen.

Daarnaast gaat binnen de bijstand de kostendelersnorm gelden. Voor nieuwe bijstandsgerechtigden vanaf 1 januari 2015, voor bestaande bijstandsgerechtigden vanaf 1 juli 2015. Deze norm houdt in, dat naarmate meer dat de bijstandsuitkering lager wordt naarmate meer personen in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben. Wanneer iemand met zijn tweeën in de woning woont, gaat de uitkering naar 50%, wanneer iemand met zijn drieën woont naar 43,55%. De achterliggende gedachte hiervan is dat mensen die samen in een woning wonen, ook hun kosten van levensonderhoud delen. Op mensen die in een woning samenwonen met studenten, commerciële relaties of personen jonger dan 21 jaar is deze kostendelersnorm niet van toepassing.  

Hebt u behoefte aan meer informatie over uw (bijstands)uitkering, of natuurlijk over ieder ander onderwerp, dan bent u van harte welkom op een van onze gratis inloopspreekuren. Deze vinden plaats op maandag van 17:00 tot 18:30 aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal en op donderdag van 17:00 tot 18:30 aan de Brugstraat 156 in Klazienaveen.

Joost Suurmeijer, advocaat