Veel mensen betalen of ontvangen alimentatie. Dat kan zowel kinder- als partneralimentatie zijn, maar ook jongmeerderjarigenalimentatie, voor jongeren tussen 18 en 21 jaar. Die alimentatie is op een gegeven moment onderling afgesproken, of door de rechter vastgelegd. Op het moment dat de alimentatie wordt vastgelegd kan natuurlijk geen rekening worden gehouden met een wijziging van de omstandigheden in de toekomst.

Daarom bepaalt de wet dat een wijziging van omstandigheden het recht geeft om wijziging van vastgestelde alimentatie te verzoeken bij de rechter. Dat klinkt logisch en dat is het ook. Van iemand van wie het inkomen door bijvoorbeeld ziekte of werkloosheid is gedaald kan niet worden verwacht dat hij of zij nog steeds hetzelfde bedrag aan alimentatie blijft betalen of ontvangen. Er zijn echter meer situaties waarin een wijziging van omstandigheden optreedt die recht geeft op wijziging van de alimentatie.

Dat is ten eerste dus de al genoemde wijziging van het inkomen. Daarbij is wel van belang dat het niet mag gaan om een verwijtbaar verlies van inkomen. Simpelweg je baan opgeven zodat je dan geen alimentatie meer hoeft te betalen is er dus niet bij. In een dergelijk geval zal de rechter de onderhoudsplicht zwaarder laten wegen en in bepaalde gevallen de alimentatie in stand laten.

Ten tweede kan ook een wijziging in iemands leef- of woonsituatie een wijziging van omstandigheden betekenen. Denk aan de situatie dat iemand opnieuw een kind krijgt, waarna er voor meer kinderen alimentatie moet worden betaald van hetzelfde inkomen. Maar ook, in het geval van partneralimentatie, een wijziging in iemand woon- of zorglasten kan leiden tot wijziging van alimentatie.

Een andere vorm van wijzigingen, die een nogal definitief karakter heeft, is de situatie waarin iemand die recht heeft op partneralimentatie opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partneralimentatie aangaat, of gaat samenwonen alsof hij of zij getrouwd is. In een dergelijk geval eindigt je recht op partneralimentatie. Zeker in het geval van samenwonen alsof je getrouwd bent worden hieraan door de rechter strenge eisen gesteld. Logisch, gelet op het definitieve einde van het recht op partneralimentatie.

Als u vragen hebt over dit onderwerp, of waarover dan ook, dan bent u van harte welkom op ons gratis inloopspreekuur. Dat is iedere maandag tussen 17:00 uur en 18:30 uur op ons kantoor aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal. U kunt gewoon binnen lopen, een afspraak maken is niet nodig.

Joost Suurmeijeradvocaat