Het is een feit dat de laatste jaren steeds meer kinderen worden geboren terwijl hun ouders niet getrouwd zijn. Dat is niet zo verwonderlijk. De samenleving verandert en het is allerminst vanzelfsprekend meer dat partners ook met elkaar in het huwelijk treden.

Juridisch heeft dit echter wel een gevolg voor het ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag omvat kort gezegd dat ouders alle beslissingen mogen nemen voor een kind dat nog geen 18 is geworden. Denk aan de aanvraag van paspoorten, het bepalen waar kinderen wonen of het nemen van medische beslissingen.

Op dit moment is het zo geregeld dat een vader die niet met de moeder van het kind is getrouwd niet automatisch ook het ouderlijk gezag krijgt over het kind. Daarvoor is in de eerste plaats nodig dat – en dát gebeurt over het algemeen ook wel –de vader het kind erkent. Daarnaast moeten ouders echter ook aan de rechtbank verzoeken om hen beiden te belasten met het ouderlijk gezag. Hoewel dat bij overeenstemming kan door simpelweg een gezamenlijk ondertekend formulier aan de rechtbank toe te zenden gebeurt dat vaak niet. Problemen ontstaan dan als de ouders uit elkaar gaan en – helaas – ook de kinderen in hun strijd gaan betrekken. Als de vader dan alsnog mede met het ouderlijk gezag wil worden belast kan dit leiden tot lange en kostbare procedures. Zowel de ouders als het kind zijn hier niet bij gebaat.

Daarom heeft D66 nu het plan opgevat om een vader bij erkenning ook direct het ouderlijk gezag te geven. Gelet op het feit dat dit gezamenlijk gezag bij niet getrouwde ouders nu vaak ten onrechte wordt vergeten lijkt dat een goed voorstel. Het voorkomt een extra strijdpunt tussen beide ouders op het moment dat hun relatie toch niet zo bestendig blijkt te zijn.

Wel wordt opgemerkt, en daar moet naar mijn idee in het wetsvoorstel wel rekening mee te houden zijn, dat goed gekeken moet worden naar het effect van dit voorstel op andere vormen van samenleving. Bijvoorbeeld als lesbische ouders die de donor die hun kind heeft verwekt een (kleine) rol in het leven van hun kind willen geven. Hoe dat precies moet worden vormgegeven is dan aan de Tweede Kamer en gaat ook te ver om hier te bespreken.

Hebt u ook vragen over ouderlijk gezag of waarover dan ook? Dan bent u van harte welkom op ons gratis inloopspreekuur. Dat is iedere maandag van 17:00 tot 18:30 uur op ons kantoor aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal.

Joost Suurmeijer
advocaat