De afgelopen weken was er veel te doen over een Black Lives Matter-demonstratie op Tweede Pinksterdag in Amsterdam. Tijdens die demonstratie waren veel mensen op de Dam aanwezig, die niet de voorgeschreven anderhalve meter afstand tot elkaar hielden. De burgemeester van Amsterdam gaf laten aan onder meer niet te hebben ingegrepen omdat het onderwerp te belangrijk was.

Hoe zit dat nou eigenlijk? In de Grondwet is geregeld dat iedereen het recht heeft op vergadering en betoging. Ook is geregeld dat in de wet regels gesteld kunnen worden ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of ter voorkomen van wanordelijkheden. Die wet is de Wet Openbare Manifestaties. Daarin is bepaald hoe met die drie onderwerpen kan worden omgegaan.

Wat heel erg van belang, is dat bij het stellen van regels of voorwaarden de inhoud van de demonstratie niet mag meespelen. Als dat wel het geval zou zijn zou een burgemeester een demonstratie kunnen verbieden of beperken  omdat het onderwerp hem of haar niet bevalt. Wel mogen regels gesteld worden om het verkeer te beschermen. Zo wordt aan demonstranten in Den Haag vaak de voorwaarde opgelegd dat wordt gedemonstreerd op het Malieveld.

Buiten iedere discussie staat wat mij betreft dat het onderwerp van de demonstratie in Amsterdam een belangrijk onderwerp was. Dat had de burgemeester echter niet moeten laten meewegen in de beslissing om de demonstratie niet te beëindigen of in te perken. Ze had het in ieder geval niet kenbaar moeten maken. Als er op de Dam duizenden mensen hadden  gedemonstreerd voor een volslagen idioot doel, had dat ook niet moeten meespelen. Men heeft immers ook het recht te demonstreren voor iets waar de meerderheid van de Nederlanders het mee oneens is, daar is demonstreren voor bedoeld. Beperken of beëindigen had op grond van de bescherming van de gezondheid wel gekund, maar daar is niet voor gekozen. Daar is voldoende kritiek op gekomen, die op zich ook weer begrijpelijk is.

Hebt u zelf een juridisch probleem? Als gevolg van het coronavirus houden wij momenteel geen gratis inloopspreekuur. Stel uw vragen daarom telefonisch of per e-mail, dan proberen wij u op die manier zo goed mogelijk te helpen.