De toestand  van het land en van de economie laat zich merken in de spreekkamer van de advocaat.  Veel wordt gesproken over vermindering van alimentatie, problematische schulden, en wat dies meer zij. Problemen met bouwvergunningen zijn er (relatief) weinig; er wordt niet zoveel gebouwd. Er is geen geld.

Een onderwerp dat op dit moment wel actueel is en nadrukkelijk in de belangstelling staat, is de huur en verhuur van woonruimte. Mensen die een kamer of appartement over hebben zien in de huidige barre economische tijden hun kans schoon om door de verhuur hiervan extra inkomsten te verwerven. Die zijn meer dan welkom. Pas op echter. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn als het op huur en verhuur aankomt. De wettelijke regels over huur en verhuur namelijk zijn van zogenaamd “dwingend” recht. Dat betekent dat je er bij overeenkomst, mondeling of schriftelijk, niet van mag afwijken. Vergelijk het met arbeidsrecht dat ook grotendeels dwingend is. Ook al maak je een contract waarin staat dat je iemand minder zult betalen dan wettelijk is toegestaan; het wettelijk minimumloon geldt. Met een of meerdere afwijkingen zal de rechter korte metten maken.

Zo ook met huur. De regels voor het aangaan en beëindigen van huur staan in het burgerlijk wetboek. De regels voor de hoogte van de huurprijzen in de Huurprijzenwet woonruimte. Een passende huurprijs wordt berekend aan de hand van een puntensysteem waarin de luxe van de woning tot uitdrukking wordt gebracht. Zijn huurder en verhuurder het hierover niet eens, dan kan de huurcommissie om een (bindende) uitspraak worden gevraagd.

Met name van belang voor verhuurders is, is dat er strenge regels zijn voor het opzeggen van de huur. Het is niet waar dat je iemand zo maar uit de woning kunt zetten als deze zijn huur niet betaalt, of zich anderszins misdraagt. Voorgeschreven is dat je eerst een aangetekende brief verstuurt, waarin je de huurder vraagt om met de opzegging van de huur in te stemmen. Doet de huurder dat niet, of reageert deze niet, dan moet ontbinding van de huurovereenkomst worden gevraagd aan kantonrechter. Dit kan een lange procedure zijn. Duur ook.

De afgelopen tijd heb ik enkele zaken gedaan waarbij een niet-professionele huurder, dus geen woningstichting, makelaar, of een investeerder of iets dergelijks, woonruime had verhuurd, en daar problemen mee kreeg. Bij bestudering van de betreffende dossiers bleek de algemene deler te zijn dat te weinig aandacht was besteed aan het opstellen van een goede huurovereenkomst. Zoiets loopt je in de weg als er problemen komen. Je zet een dwarse huurder namelijk zo maar niet even uit de woning. Daar staat tegenover dat een dwarse verhuurder door de kantonrechter snoeihard op zijn verplichtingen zal worden gewezen. Dat kan het nodige gaan kosten en dat is zonde geld.

Snel even iemand uit de woning zetten via een kort geding is ook niet aan de orde. Ontbinding van de huurovereenkomst kan namelijk niet worden uitgesproken in kort geding omdat er te veel feitelijk onderzoek voor nodig is. Daar leent een kort geding zich niet voor.

Kortom, bent u van plan te gaan verhuren, en betreft het woonruimte of bedrijfsruimte, schakelt u dan alstublieft een deskundige in. U moet maar bedenken dat de kosten die u maakt voor inhuur van een degelijk deskundig advies zich op langere termijn vrijwel altijd terugbetalen. En dan verdient u geld in plaats van dat u geld verliest.

Ons kantoor is altijd bereid u over huur en verhuur te adviseren. Wij hebben ook de nodige kennis hiervoor in huis. U kunt hiervoor terecht op onze wekelijkse gratis inloopspreekuren, zijnde maandagavond in Stadskanaal van 17.00 tot 18.30 uur, Hoofdkade 108, en donderdagavond, eveneens van 17.00 tot 18.30 uur, in Klazienaveen, Brugstraat 156.

Laat uw deur niet op slot draaien. Vraag en wij zullen u antwoord geven. Gratis, op het spreekuur.

Jos van der Kolk
Advocaat