In onze praktijk kom ik veel mensen tegen die vragen over dit onderwerp hebben. Veel ouders vinden het geen enkel probleem om bij te dragen in de kosten van hun kinderen, maar vragen zich af of zij wel het juiste bedrag betalen. Even zo veel ouders hebben er meer problemen mee. Zij vragen zich af of het geld dat zij maandelijks betalen wel degelijk bij hun kinderen terecht komt. Vaak bestaat de vrees dat hun ex-partner, met wie ze toch niet goed meer door een deur kunnen, het geld voor zichzelf besteedt. Er is echter iets wat alle betalers (en ook ontvangers) van kinderalimentatie bindt. Dat zijn de regels op basis waarvan de kinderalimentatie wordt berekend.

Deze regels worden door rechters in onderling overleg vastgesteld en grofweg ieder half jaar aangepast. Heel in het kort komt het er op neer dat de behoefte van de kinderen wordt berekend aan de hand van hun leeftijd en het inkomen van de ouders toen zij nog samenleefden. De behoefte is, met andere woorden, het bedrag dat kinderen maandelijks nodig hebben om van te leven. Van dit bedrag moet worden afgetrokken wat de ouder bij wie de kinderen wonen via een andere weg ten behoeve van de kinderen kan ontvangen. Bijvoorbeeld van de Belastingdienst.

Anderzijds is van belang wat de draagkracht van beide ouders is. Anders gezegd: wat kunnen de ouders gezien hun inkomen maandelijks missen om aan de kinderen te besteden? Uiteindelijk worden de behoefte van de kinderen en de draagkracht van beide ouders (en van eventuele stiefouders) met elkaar vergeleken en uit die berekening rolt dan het bedrag dat een alimentatieplichtige maandelijks moet gaan betalen.

Nu zijn er op 1 januari 2015 een aantal dingen veranderd, met name op het gebied van de behoefte van de kinderen. Dat heeft te maken met wijzigingen in de belastingen. In het verleden konden alleenstaande ouders (de alimentatiegerechtigden) aanspraak maken op een aantal belastingvoordelen. Die voordelen zijn komen te vervallen en vervangen door een aanzienlijke verhoging van het kindgebonden budget. Dat is een bedrag dat ouders afhankelijk van de hoogte van hun inkomen maandelijks van de belastingdienst ontvangen. Dit kan wel oplopen tot zo’n € 200,– per kind per maand. De oplettende lezer heeft al gezien wat dit voor gevolgen heeft. Dit veel hogere bedrag wordt van de behoefte van het kind afgetrokken. Dat heeft een veel lagere behoefte tot gevolg, of soms het verdwijnen van de behoefte. Er waar geen behoefte is, of een lagere behoefte, hoeft geen of minder alimentatie te worden betaald.

Daarnaast krijgt een alimentatiebetaler per 1 januari 2015 geen belastingvoordeel meer over betaalde alimentatie. In het verleden werd dit belastingvoordeel bij de draagkracht opgeteld, maar nu dit verdwijnt betaalt een alimentatieplichtige feitelijk meer dan hij kan missen.

Al met al geven deze wijzigingen met name voor alimentatiebetalers aanleiding om nog eens scherp naar hun alimentatieverplichting te kijken. Hebt u vragen over alimentatie, of u nou recht hebt op alimentatie of alimentatie moet betalen, dan bent u altijd van harte welkom op een van onze gratis inloopspreekuren. Die zijn op maandag van 17:00 uur tot 18:30 aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal en op donderdag van 17:00 tot 18:30 uur aan de Brugstraat 156 in Klazienaveen.

Joost Suurmeijeradvocaat