Veel mensen op ons spreekuur hebben vragen over hun huurwoning. Veelal gaan die vragen over wat mensen zelf aan hun huurwoning mogen aanpassen en wat daarmee gebeurt bij het einde van de huur. Goed om daar eens een column aan te wijden.

Als je een woning huurt ben je daarvan niet de eigenaar. Dat is in veel gevallen een woningstichting zoals in onze regio Lefier of De Volmacht. Als je niet de eigenaar van iets bent, mag je het ook niet verbouwen zou je kunnen zeggen. Maar hoe zit dat nu precies bij huurwoningen?

De wet maakt hierbij onderscheid tussen twee soorten veranderingen aan de woning. Enerzijds zijn er veranderingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. Dergelijke veranderingen mag een huurder gewoon aanbrengen. Je moet daarbij denken aan het ophangen van bijvoorbeeld buitenverlichting, gordijnrails of kastjes aan de muur. Deze zijn eenvoudig te verwijderen.

Anderzijds zijn er alle veranderingen die niet onder de vorige categorie vallen. Veranderingen dus, niet zomaar weer ongedaan gemaakt kunnen worden, of alleen ongedaan gemaakt kunnen tegen aanzienlijke kosten. Voor die veranderingen is schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig. Die toestemming moet verleend worden als het huis door die veranderingen niet geschaad wordt of als het huis door die verandering niet in waarde daalt. Wil de verhuurder die toestemming niet geven, dan is het mogelijk de rechter om een vervangende machtiging te vragen.

Wat nu als de huur eindigt? De wet zegt hierover dat een huurder tot het moment van ontruiming van de woning aangebrachte veranderingen en toevoegingen ongedaan mag maken, maar alleen als de woning redelijkerwijs weer in overeenstemming met de oorspronkelijke toestand wordt gebracht.

Een huurder is niet verplicht om toegestane veranderingen ongedaan te maken. Toegestane veranderingen zijn dus de eerder genoemde kleine veranderingen als de gordijnrails, maar ook veranderingen waarvoor schriftelijke toestemming van de verhuurder of een machtiging van de rechter is verkregen.

Het kan gebeuren dat bij het klussen in de huurwoning, of op een andere manier, schade aan de huurwoning ontstaat. Om te zorgen dat een woning aan het einde van de huur in goede staat, zonder schade, wordt opgeleverd verricht een verhuurder over het algemeen een voorcontrole voor het einde van de huur en een eindcontrole na het einde daarvan. Als een verhuurder dit verzuimt kan deze niet aantonen dat hij de huurder in de gelegenheid heeft gesteld zelf de schade te herstellen. Een verhuurder kan een huurder dan achteraf ook geen nota voor de kosten van het herstel van die schade sturen.

Toch komt het voor dat dat gebeurt. Hebt u daar ook mee te maken? Of hebt u vragen over huur en verhuur, of over welk onderwerp dan ook? U bent dan van harte welkom tijdens een van onze gratis inloopspreekuren. Die zijn op maandag van 17.00 tot 18.30 uur aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal en op donderdag van 17.00 tot 18.30 uur aan de Brugstraat 156 in Klazienaveen.

Joost Suurmeijer,
advocaat