Vorige week werden de resultaten bekend van een onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten uitvoeren. Een van de uitkomsten van dat onderzoek was dat circa één op de zes huishoudens in Nederland (om precies te zijn: 17,2%) schulden heeft. Met name jongeren en ouderen maken steeds vaker schulden. Ook hoger opgeleiden met een baan en een eigen huis zijn niet van deze problemen gevrijwaard. Schuldeisers wenden diverse middelen aan om hun geld binnen te krijgen. Een van die manieren is het zogeheten derdenbeslag.

Regelmatig ontvang ik mensen in de spreekkamer bij wie beslag is gelegd op hun salaris of hun uitkering. Om het overzichtelijk te houden zal ik hierna slechts spreken van loonbeslag, waar dus ook het beslag op een uitkering onder wordt begrepen. Loonbeslag gaat je natuurlijk niet in je koude kleren zitten, zeker in de huidige economische situatie. Tijdens gesprekken met mensen die met loonbeslag te maken hebben, merk ik dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over dit onderwerp. Die onduidelijkheid zal ik in deze column proberen weg te nemen.

Wil een schuldeiser loonbeslag kunnen leggen, dan zal deze eerst een zogeheten executoriale titel moeten verkrijgen. U zult dus eerst gedagvaard moeten zijn, waarna de rechter u tot betaling moet hebben veroordeeld. Het vonnis van de rechter is dan de executoriale titel. Doorgaans zal een schuldeiser, of een deurwaarder namens de schuldeiser, na verkrijging van dit vonnis u eerst nog aanschrijven om vrijwillig betaling van zijn vordering te krijgen. Vaak bestaat voor u dan ook nog de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen.

Wanneer dit voor de schuldeiser op niets uitloopt, met andere woorden: u betaalt niet of laat helemaal niets van u horen, dan kan de schuldeisers er voor kiezen om loonbeslag te leggen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie wordt door de deurwaarder op de hoogte gebracht van het loonbeslag en is dan verplicht maandelijks een bepaald gedeelte van uw salaris of uitkering aan de deurwaarder te betalen. Voor u heeft dat als gevolg dat u maandelijks van minder geld moet leven.

Zoals de titel van deze column al zegt, u hoeft niet altijd zomaar genoegen te nemen met een gelegd loonbeslag. U wordt namelijk tot op zekere hoogte beschermd door de wet. De wetgever heeft namelijk bepaald dat de beslaglegger altijd een zogenaamde beslagvrije voet in acht moeten nemen. De beslagvrije voet is het gedeelte van uw salaris of uitkering waarop geen beslag mag worden gelegd, omdat de wetgever dat gedeelte nodig acht om van te kunnen leven. Stel dat u maandelijks een netto-inkomen van € 1.500,– ontvangt, waarop vervolgens beslag wordt gelegd, waarbij de beslagvrije voet € 1.000,– bedraagt. In dat geval mag de beslaglegger maandelijks niet meer dan € 500,– op uw inkomen inhouden.

Deurwaarders maken doorgaans wel een berekening van de beslagvrije voet voordat ze loonbeslag leggen, maar dat wil niet zeggen dat die berekening altijd juist is. De beslagvrije voet is namelijk van een aantal factoren afhankelijk. De belangrijkste factoren zijn de samenstelling van uw huishouden, uw inkomen, uw woonlasten en uw zorglasten.  Basis voor de berekening van de beslagvrije voet is de geldende bijstandsnorm horende bij de samenstelling van uw huishouden. Hiermee worden vervolgens uw inkomen en uw woon- en zorgkosten verrekend, waarna er een geldende beslagvrije voet uit rolt. Op internet zijn diverse rekenmodellen te vinden waar u zelf de voor uw geldende beslagvrije voet kunt berekenen.

Als gezegd is de berekening van de deurwaarder niet altijd correct. In dat geval, maar uiteraard ook bij al uw vragen over beslaglegging kan het raadzaam zijn om deze met een advocaat te bespreken. U bent daarvoor van harte welkom op ons wekelijkse gratis inloopspreekuur op maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur op ons kantoor aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal.

Daarnaast heb ik nog ander kantoornieuws. Wij gaan namelijk ons spreekuur uitbreiden. Met ingang van donderdag 11 april houden wij iedere donderdagavond van 17.00 uur tot 18.30 uur een gratis juridisch inloopspreekuur in Klazienaveen. U vindt ons daar aan de Langestraat 90 en ook daar bent u voortaan dus van harte welkom. In beide gevallen geldt dat een afspraak maken niet nodig is.

Joost Suurmeijer
advocaat