De hoofdregel is dat uw uitkering WW wordt berekend op basis van het loon dat u in uw laatste baan verdiende. De uitkering WW is dan 70 % van dit loon. Maar wat nu als u enige tijd ziek was voordat u werkloos werd ? Vaak krijgt u tijdens ziekte minder loon, bijvoorbeeld 70 % van uw gewone loon. Wordt de uitkering WW dan 70 % van 70 % van uw loon: dat is nog maar 49 % van uw loon?

Die regel heeft de afgelopen jaren wel zo gegolden. Maar is afgeschoten in een aantal rechterlijke uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter voor de werknemersverzekeringen. Deze rechter vond het niet eerlijk dat werklozen die ziek waren geweest dubbel gepakt werden door een extra lage uitkering WW.

UWV heeft daarop de regel afgeschaft ingaande 1 januari 2017: vanaf dan krijgt een werkloze die ziek is geweest gewoon 70 % van zijn loon. Maar wat moet er gebeuren met de oudere uitkeringen WW die te laag werden vastgesteld?

Daarvoor heeft UWV een tijdelijke regeling Tegemoetkoming voor lagere WW door ziekte gemaakt. Die regeling staat op hun website www.uwv.nl, u typt als zoekterm in ‘tegemoetkoming voor lagere WW door ziekte’. Als uw uitkering WW inging na 1 juli 2015 en vòòr 1 december 2017 en u in het jaar voorafgaand meer dan 12 weken minder loon ontving omdat u ziek was komt u in aanmerking voor zo’n tegemoetkoming. Voorwaarde is wel dat het verschil tussen uw volledige dagloon WW en het verminderde dagloon WW meer dan 7 % is. Via de website van UWV kunt u zich aanmelden voor de tegemoetkoming.

Komt u er zelf niet uit of hebt u een ander probleem, dan bent u welkom op het gratis inloopspreekuur van Visser|Suurmeijer Advocaten, elke maandag van 17:00 tot 18:30 uur in ons kantoor aan de Hoofdkade 108 te Stadskanaal, bij de Buinersluis.

Mr. Sjoerd Visser, advocaat