Wie kent ze niet? De paars-witte enveloppen van het CJIB. Wanneer u zo’n envelop ontvangt gaat het in de meeste gevallen om een boete voor een verkeersovertreding. Als u die boete betaalt is er meestal niets aan de hand.

In de huidige economische tijden komt het steeds vaker dat mensen deze boete niet of niet in één keer kunnen betalen. Deze boete belandt dan in het volledig geautomatiseerde proces van het CJIB. Er volgen herinneringen, verhogingen, aanmaningen en op een gegeven moment kan het CJIB besluiten om een dwangbevel uit te vaardigen, het voertuig buiten gebruik te stellen of het rijbewijs in te nemen. De zwaarste maatregel is echter de gijzeling. Dit houdt in dat het CJIB de rechter gaat verzoeken u een bepaalde periode te mogen opsluiten om u te dwingen de boete alsnog te betalen. Gijzeling vervangt de boete dus niet.

Probleem van het geautomatiseerde systeem van het CJIB is dat het geen rekening houdt met de feitelijke situatie. Poging om contact op te nemen of betalingsregelingen af te spreken hebben over het algemeen weinig zin.

De laatste tijd is er bij rechters een tendens zichtbaar dat ze minder snel geneigd zijn een machtiging tot gijzeling te verlenen. Enige tijd geleden was er het voorbeeld van een kantonrechter die een verzoek tot gijzeling afwees omdat de betrokkene geen financiële draagkracht had en een gijzeling dus geen stimulerende werking kon hebben. Eind juli wees de kantonrechter in Bergen op Zoom een dergelijk verzoek af in een zaak waarin het volgende speelde. Er was sprake van vijftien zaken, waarvan elf zaken die zagen op hetzelfde voertuig. De advocaat van deze betrokkene had met het CJIB gecorrespondeerd om een regeling te treffen, net zoals in eerdere zaken was gebeurd. Hierop was niet gereageerd en in drie van de zaken was verzocht om gijzeling toe te mogen passen. Vaststond dat dit in nog drie zaken op korte termijn ook ging gebeuren.

De kantonrechter vraagt zich in zijn beslissing letterlijk af waarom het CJIB niet in staat was om zaken als deze “in zijn totaal aan te pakken” en in overleg op te lossen. Het CJIB is hier gewoon doorgegaan met het in iedere individuele zaak geautomatiseerd afwerken van het totale pakket aan verhaalsmogelijkheden en dwangsommen, met alle bijkomende kosten van dien. Dit alles vindt de kantonrechter voldoende reden om het verzoek tot gijzeling af te wijzen, waarbij hij ook aankondigt dat voor de volgende drie zaken ook te gaan doen.

Samengevat kan worden gezegd dat u niet altijd meer helemaal kansloos bent wanneer u een door het CJIB opgelegde sanctie niet kunt betalen. Wanneer u zelf op deze manier met het CJIB te maken hebt, maar ook wanneer u een ander juridisch probleem hebt, bent u van harte welkom op onze gratis inloopspreekuren. Deze vinden plaats op maandag van 17:00 uur tot 18:30 uur aan de Hoofdkade 108 te Stadskanaal en op donderdag van 17:00 tot 18:30 uur aan de Langestraat 90 te Klazienaveen.

Joost Suurmeijer
Advocaat.