De vaak heftigste zaken in mijn praktijd betreffen uithuisplaatsingszaken. Het vechten voor ouders (of een ouder) wiens kinderen weggehaald zijn en in een netwerk- of pleeggezin zijn geplaatst is voor mij een belangrijk onderdeel van mijn werk. Het komt vaak voor dat een ouder die geconfronteerd wordt met een kinderbeschermingsmaatregel afgeeft op de Raad voor de Kinderbescherming of op de jeugdzorginstelling  (in de rechtbank de “GI” genoemd, oftewel de “gecertificeerde instelling”). Dit is niet altijd terecht. De GI hoort er immers voor de kinderen te zijn en soms is het in het belang van de kinderen, hoe wrang ook, dat zij tijdelijk niet meer bij hun ouders verblijven. Uithuisplaatsing mag niet zomaar ingezet worden, het is het laatste redmiddel als er geen andere oplossing voor handen is. Voor ouders is dit moeilijk te accepteren. Ouders willen hun kinderen bij zich houden en dat is volstrekt logisch. Maar in sommige gevallen  kan ik een ouder niet anders dan gelijk geven als zij kritiek hebben op de GI. Zeker de laatste tijd is de klacht: “Het duurt allemaal veel te lang en er gebeurt niets” in teveel gevallen op zijn plaats. Soms is er inhoudelijk ook het een en ander op een GI aan te merken. En heel soms denkt de rechter er ook zo over. Zo oordeelde een rechter in Middelburg onlangs dat een besluit van de GI “in alle opzichten een onjuiste en onbegrijpelijke keuze geweest” en dat de werkwijze van de GI “verontrustend:” was. De GI had de kinderen onder dwang en met aanwezigheid van de politie bij de ouders weggehaald terwijl er nog geen toestemming van de rechter was gevraagd.

Behalve het voeren van verweer tegen de gevraagde uithuisplaatsing zijn er meer mogelijkheden als je een geschil met de GI hebt. Zo bestaat de mogelijkheid om de rechtbank te vragen om een andere GI te benoemen. Ook kun je de rechtbank vragen om een beslissing te nemen in een geschil met de GI.

Heb je zelf ook een probleem met een GI, kom dan langs op ons gratis inloopspreekuur. Dat is iedere maandag van 17:00 uur tot 18:30 uur. Ook met andere juridische vragen kunt u uiteraard terecht. Een afspraak maken is niet nodig.

Jacquelien Scholtens
advocaat