De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitkeringsinstantie van uw AOW-pensioen. En de SVB verdient een compliment wat betreft de helderheid van hun voorwaarden voor samenwonen, het hebben van een gemeenschappelijke huishouding  en de hoogte van het AOW-pensioen. Die heldere voorwaarden kunt u vinden op www.svb.nl. Daar kunnen UWV en heel wat sociale diensten van gemeentes  een voorbeeld aan nemen !

Hoofdregel is dat een alleenstaande het hoge ongehuwdenpensioen ontvangt, en dat zijn pensioen verlaagd wordt naar het lagere gehuwdenpensioen zodra hij gaat samenwonen. Volgens SVB woont u samen als u samen met iemand van 18 jaar of ouder meer dan de helft van de tijd in een woning verblijft en de kosten van het huishouden deelt of voor elkaar zorgt. U woont dus niet samen als u alleen in de weekenden samen bent, want dat is gedurende minder dan de helft van de week.

Ingaande 1 februari 2014 is daar nog een gunstige regel bij gekomen: de tweewoningenregel. Stel, u verblijft wel samen met iemand van 18 jaar of ouder meer dan de helft van de tijd in een woning. Normaal gesproken zou uw pensioen dan verlaagd worden naar het gehuwdenpensioen. Nee, zegt de tweewoningenregel, u houdt dan het hoge ongehuwdenpensioen. Mits u ongehuwd bent, beide partners een eigen woning of huurwoning hebben, u beiden op dat eigen adres staat ingeschreven bij de gemeente, u beiden de volledige kosten en lasten van de eigen woning betaalt en u vrij over uw eigen woning kunt beschikken. Let op: de tweewoningenregel geldt niet voor een gehuurde kamer of een vakantiehuis.

De tweewoningenregel betekent dus dat u onder die voorwaarden uw hoge ongehuwdenpensioen behoudt als u gaat samenwonen. Dat is een hele verbetering: u hoeft niet meer angstvallig een dagboek bij te houden om zo nodig te bewijzen dat u minder dan de helft van de week samen was. U hoeft ook niet meer bang te zijn dat de buren een anonieme tip geven aan SVB of dat de sociale recherche u schaduwt. En u loopt minder kans dat u, zonder dat u daar erg in had, plotseling beschuldigd wordt van uitkeringsfraude. Let wel op dat uw partner haar woning niet verhuurt, want dan heeft zij niet meer de vrije beschikking over die woning. Ook moeten in de woning gas, water en elektriciteit aangesloten blijven.

Als u vragen of problemen hebt met uw AOW-pensioen of met iets anders, dan bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur. Dat is op maandag van 17:00 tot 18:30 uur aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal en op donderdag van 17:00 tot 18:30 uur aan de Brugstraat 156 in Klazienaveen. Buiten deze tijden zijn wij op afspraak geopend.

Sjoerd Visser, advocaat