Een nieuw jaar is de tijd van de goede voornemens. Voor mensen met schuldenproblematiek, die zijn toegelaten tot de WSNP (voluit Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), kunnen die goede voornemens bestaan uit het verkregen van een zogeheten schone lei. Een schone lei betekent kortweg dat schulden na drie jaar schuldsanering worden omgezet in een natuurlijke verbintenis. Een natuurlijke verbintenis is een verbintenis die niet afdwingbaar is. Dat is niet hetzelfde als kwijtschelding. De schuld blijft bestaan en wordt bij vrijwillige voldoening ook verschuldigd voldaan. In de praktijk heb je geen last meer van schuldeisers.

WSNP is geen makkelijk traject. Het betekent dat je drie jaar lang moet leven van een beperkt inkomen, omdat het grootste deel van het inkomen wordt aangewend om de schuldeisers mee te betalen. Ook brengt de WNSP allerlei verplichtingen met zich. Een van die verplichtingen is het blijven informeren van de bewindvoerder over alle zaken die voor het verloop van de schuldsanering relevant kunnen zijn. Het is verder niet toegestaan de bestaande schuldeisers te benadelen of om nieuwe schulden te maken.

Het is van belang te weten dat het niet nakomen van deze verplichtingen kan leiden tot het alsnog weigeren van een verleende schone lei. Stel dat je een schone lei-verklaring hebt ontvangen en de WSNP dus is beëindigd. Als de bewindvoerder daarna ontdekt dat je tijdens de WSNP hebt geprobeerd schuldeisers te benadelen kan de bewindvoerder aan de rechtbank verzoeken om de aan de schuldenaar verleende schone lei-verklaring in te trekken. Je wordt dan door de rechtbank uitgenodigd om je verhaal te doen en daarmee mag je een advocaat meenemen. Dat laatste is zeker aan te raden.

In de situatie dat je zelf niet bent toegelaten tot de WSNP, maar een medeschuldenaar wel, kan de WSNP voor jou tot negatieve gevolgen leiden. Stel dat je samen met een ander hoofdelijk (dus beiden voor het geheel) aansprakelijk bent voor een schuld. Onderling spreek je af dat de ander die schuld zal dragen. Die afspraak bindt de schuldeiser niet, en geldt alleen tussen jullie onderling. Die ander blijft maandelijks keurig de schuld afbetalen. Tot zover niets aan de hand, tot de ander wordt toegelaten tot de WSNP. De gezamenlijke schuld is vanaf dat moment voor hem deel van de WSNP. De schuldeiser, die ontdekt dat niet meer wordt afgelost, meldt zich dan bij jou op grond van de hoofdelijke aansprakelijkheid.  Behalve hopen op wat welwillendheid bij de schuldeiser is daar juridisch niets tegen te doen. Je komt door de WSNP van een ander echter zelf wel van een koude kermis thuis. Je moet dan in je eentje de gezamenlijke schuld afbetalen.

Voor WSNP-perikelen en voor alle andere juridische problemen bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur. Iedere maandag van 17:00 uur tot 18:30 uur op ons kantoor aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal. Een afspraak maken is niet nodig.

Joost Suurmeijer
advocaat