Het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is weer een stap dichterbij gekomen. Vanaf 15 juni tot en met 26 juli 2018 kunt u op de gemeentehuizen van Gieten, Exloo en Stadskanaal inzage nemen in de ontwerpbesluiten voor het Windpark en er een zienswijze tegen indienen. Die zienswijze is een geschreven brief met datum, uw naam en adres en uw handtekening. U kunt daarin al uw bezwaren tegen het Windpark opschrijven.

Na 26 juli 2018 volgen dan de definitieve besluiten over het Windpark. Als u een zienswijze hebt ingediend wordt u van die besluiten op de hoogte gesteld. En u hebt, als u een zienswijze hebt ingediend èn belanghebbende bent, de mogelijkheid beroep in te stellen tegen die besluiten bij de Raad van State. Belanghebbende bent u als u een rechtstreeks belang hebt bij de komst of bij het wegblijven van het Windpark. Bijvoorbeeld: u bent een omwonende van het Windpark,u denkt last te hebben van de windmolens. Of u voert al heel lang aantoonbaar actie tegen de komst van de windmolens.

Let op: u kunt alleen in beroep gaan als u eerst een zienswijze hebt ingediend. Bovendien mag u in het beroep bij de Raad van State niet met allerlei nieuwe argumenten aankomen die nog niet in uw zienswijze stonden. Als u een zienswijze wilt indienen, maak daar dan veel werk van. In de zienswijze een uitgebreide en grondige argumentatie, dan kunt u in een beroepschrift bij de Raad van State daarop terugkomen en nog wat puntjes op de i zetten.

Op internet is uitvoerige informatie beschikbaar over de komst van het Windpark en over de juridische procedures daar omheen. Zie www.bureau-energieprojecten.nl. Als u verder nog juridische vragen hebt, over het Windpark of over iets anders, bent u welkom op het gratis inloopspreekuur van Visser|Suurmeijer Advocaten, elke maandag van 17:00 tot 18:30 uur in ons kantoor aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal, bij de Buinersluis. We gaan er samen met u niet op voorhand van uit dat het Windpark een gelopen race is, maar kunnen u helpen uw recht op inspraak te laten gelden.

Mr. Sjoerd Visser, advocaat